Ադրբեջանում մարդիկ դժգոհում են իրենց նկատմամբ իշխանության ցուցաբերած վարքից. Եւ պատճառը ՍԱ է… Նաիրի Հոխիկյան

Նաիրի Հոխիկյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է. Ադրբեջանում մատնանշում են մինչև քսանհինգ հազար ադրբեջանցի զո հի թիվ։ Թշ նամի պետության քաղաքացիական հասարակությունը սկսում է խոսել այդ պետության կրած ռազ մական ու մարդկային իսկական կորուստների մասին։ Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության պաշտ

պանության ձևակերպման անվան տակ ստեղծված մի շարք կազմակերպություններ կասկածի տակ են դրել 2020 թ.-ի Ադրբեջանի սադ րած պատ երազմում մեր հակա ռակորդի կրած կորուստների մասին պաշտոնական տվյալները։ Հասկապես՝ «Ազատ Ադրբեջան» ռեսուրսի մեջ հրապարակված

հոդ վածում նշվում է, որ ի տարբերություն Ալիևի, ավելի արժանահավատ է այդ երկրի ԳՇ տված նախնական թիվը՝ իննը-տասներկու հազար կորուստ, իսկ ռուսական աղբյուրները ադրբեջանցիներին կոչ են արել, որ պատ երազմի դաշտում Ադրբեջանը

թողել է քսան-քսանհինգ հազար դ իակ։ Այս տեղեկությունները արդեն իսկ այդ պետությունում դարձել են լայնորեն քն նարկման առարկա, որոշ վայրերում քաղաքացքները դժ գոհում են իրենց հանդեպ իշխանության ցուցաբերած վարքից։