Սպ առված և անա սուն պաշտոնյաներ Երևան համայնքը երբեք այսքան շատ չէր ունեցել…
ԵՒ թող ինձ «մե ղադրեն» շատերը, սակայն ես անպայման մի օր… Արմեն Դանիելյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է հետևյալը. Երևան համայնքը կաթ վածահար վիճակում է… Ոչ տեր կա, ոչ էլ տիրական… Ասում էի չէ, որ Երևանի

քաղաքապետը իր շուրջը հավաքել է պոտենցիալ «ոչխարների» ու մեր կյանքը սարքել է «դժո խք»… Հ.Գ. Սեփական փառքի պատճառով
կու րացած, անգործունակ ու անգրագետ վարչական շրջանի ղեկավարներ կան, որոնց օր առաջ հարկավոր է «գործուղել» Նուբարաշենի աղ բանոց՝ որպես անորակ զի բիլ ու հենց տեղում «վա ռել»…

Ու թող ինձ «մե ղադրեն» շատերը, բայց ես անպայման մի օր չեզոք վայրում ապ տակելու եմ իր
լիազորություններից ընդհանրապես անտեղյակ, տկ արամիտ֊ բա նսարկու վարչական շրջանի ղեկավարներից մեկին՝ ով զբաղված է անձանց կյանքը «քա ոս» սարքելու «լուրջ գործով»… Սպա ռված ու անա սուն պաշտոնյաներ Երևան համայնքը կյանքում այսքան շատ չէր ունեցել…

Добавить комментарий