Հայկ Տորոյանը իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է.
Ես չգիտեմ, թե էդ 17 + պարագլ ուխներից, որ դո դ գլուխն է իր կարճ խելքով այս պիցցա գզո ղներին ոգևորել և դուխ տվել, որ եթե Ոստիկանությանը հար վածեք, քա շքշեք, հա յհոյեք, ապա քր եորեն պատասխան ատվության չեք ենթ արկվելու։ Սակայն մի բան հաստատ գիտեմ, և Հայ հանրությանը վստահեցնում եմ, որ Ժողովրդի կողմից ընտրված մի

շարք պաշտոնյաներ այլևս թա վիշ չեն անելու ու ես ոչ թե հավատում եմ, այլ վստահ եմ, որ այս երևույթների նկատմամբ կոնկրետ հետևողական գործընթաց է իրականացվելու ու նրանց երաշխավոր կանգնած դո դ գլուխները ոչ մի գումարով կամ իրենց դրա ծոների միջոցով չեն կարողանալու օգնել ու քր եական պատասխանա տվությունից զերծ պահել այս ոչնչությ ուններին…

Միաժամանակ խնդրում եմ հայ հանրությանը, որ նման իրավիճակներին լինեն ավելի հետևողական ու անթու յլատրելի համարեն ցանկացած բռ նություն… Սա պետություն է, իսկ Ոստիկանը պետության կարևոր ուժը Ոստիկանին հար վածելը, քաշ քշելը կամ հա յհոյելը ենթակա է խստ ագույն պա տժի…

Добавить комментарий