Փայլակ ՈՒռուսյանը իր էջում գրել է . Հայրենիքի դա վաճանությունը անկախ նրանից, թե որ դարերում է տեղի ունեցել չպետք է վաղեմության ժամկետ ունենա, հետևաբար պահանջում եմ ՀՅԴ գերագույն մարմնի ու կուսակցության դեմ քր եական գործ հա րուցել նախկինում հայրենիքի դեմ կատարած դա վաճանության հոդվածով։ Պետական հետևյալ հան ցանքների համար։

1)1907թվականի դեկտեմբերին Փարիզում ՀՅԴ ու 1915 թվականի ցեղաս պան երիտթուրքերի միջև կնքված եղբայրության և սիրո մասին պայմանագիրն էր, որին հաջորդեց Ադանայի 1909թ-ի ապրիլի ջա րդերը, որին զ ոհ գնաց շուրջ 30 000 մարդ, որից ավելի քան 20 000-ը՝ Ադանայի վիլայեթում։ Ավե րվեցին և հրկ իզվեցին տասնյակ հայաբնակ քաղաքներ և գյուղեր, Հաճընը, Սիսը,Զեյթունը, Շեյխ-Մուրատը ու մյուսները։

2)Բաթումի հաշտության ու բարեկամության պայմանագիր օսմանյան կայսերական կառավարության ու Հայաստանի միջև, որը կնքվել է 1918 թվականի հունիսի չորսին Բաթումում։ Թուրքիայի կառավարության անունից պայմանագիրը ստորագրել են Խալիլ Բեյը, Վեհիբ Մեհմեդ փաշան, Հայաստանի իշխանության անունից հՅԴ գերագույն մարմնի անդամներ Ալեքսանդր Խատիսյանը,

Հովհաննես Քաջազնունին, որը թուրքերի կողմից պարտադրված է եղել։ Այդ պայմանագրով Հայաստանի տարածքը կազմում էր տասներկու հազար քկմ։ Այդ դա վաճանական պայմանագրով պետք է վերանային ֆիդայական բոլոր ջոկատները նաև Անդրանիկինը։ Երկաթուղին նույնպես անցնավ Թուրքիային։ Իսկ Հայաստանին մնաց Սևանը, Երևանը, ու Էջմիածինը։

3) Հաջորդը խայ տառակ և ստ որացուցիչ պայմանագիրը Ալեքսանդրապոլի’Գյումրի’ պայմանագիրն էր։ 1920 թվականի դեկտեմբերի երկուսի լույս երեքի գիշերը Հայաստանի ու Թուրքիայի կառավարությունները ստորագրեցին նոր հաշտության պայմանագիր։ Թուրքիայի կողմից ստորագրել է թուրքական բանակի հրամանատար Քյազիմ Կարաբեքիրը, իսկ հայկական կողմից՝ ՀՅԴ գերագույն մարմնի անդամ Ալեքսանդր Խատիսյանը։

Այս պայմանագրով Հայաստանը զր կվում էր զի նապարտության հիմունքով բանակ պահելու իրավունքից, հայկական բանակի թիվն ամրագրվում էր 1500 զինվորի, ութ թնդանոթի ու 20 գնդացրի չափով։ Երևանի կառավարությունը հրա ժարվում էր Սևրի պայմանագրից։ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը պետք է վա վերացվեր կնքումից 1 ամիս հետո, բայց Հայաստանի խորհրդային

կառավարությունը, որը նոր էր անցել իշխանության գլուխ, այդ ստ որացուցիչ ու ազգադա վ պայմանագրի կնքումից յոթ ժամ առաջ՝ 1920 թ.-ի դեկտեմբերի երկուսին՝ ժ. 18.00-ին, այն չճանաչեց։ Փառք Աստծու։ Արդարադատության նախարարությունից պահանջում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող հայ ժողովրդի գլխին դա րդ և ցա վ հհդ֊ի հետագա գործունեությունը կասեցվի։Մենք՝ժողովուրդն է տերը իր երկրի։

Добавить комментарий