«Եթե ես լինեի…»,-ասում ես դու՝ ազգադ ավ Վանեցյան, հիմա հակադարձեմ քեզ և հիշեցնեմ ՍԱ… Ալիս Սողոմոնյանի կո շտ հիշեցումները Վանեցյանին

Ալիս Սողոմոնյանն իր էջում գրել է. «ԵԹԵ ԵՍ ԼԻՆԵԻ…» Սա ասում է ազգի դա վաճանի պիտակը կրծքին ամուր կպցրած Վանեցյան ազգանունով մի անուղեղ թա փթփուկ: Գե րիների հարազատների մոտ էժան ачок հավաքելու մարմաջով տա ռապող այս տա կանքը, որ ասում է, թե եթե ես լինեի իմ կապերով գե րիներին կբերեի Հայաստան, ի՞նչ նկատի ունի: Պաշտոն տան՝ գե րիներին բերի՞: Իսկ իր այդ «կապերը» հիմա չկա՞ն, թե՞ միտինգի եկողները պակասել են, հիմա էլ գե րիների

հարազատների զգացմունքները քր քրելով եք ուզում մարդ հավաքել: Ամո՛թ ձեր թասիբին, որը վաղուց չունեք: Նզ ովվես դու: «Եթե ես լինեի…», այսպես արդեն ասել էր այն հան ցագործ Ռոբիկ Քոչարյանը, ասել էր, թե՝ եթե ես լինեի, պա տերազմ չէր լինի: Իյա՜, իրո՞ք… Ձեր 2-ի այս դա վադիր խոսքերի մեջ սրբություն չունեցողների կողմից անմեղ նա հատակների հիշատակի ոտ նահարումն է, անմեղ գեր իների հարազատների

տրամադրության մեջ կառավարության հանդեպ ատե լություն սերմանելն է ու … ուրիշ ոչինչ: Թե դուք երկուսդ էլ ներքին թուրք չեք, ազգադա վ չեք, ինչո՞ւ եք փորձում մի նոր մր մուռ ավելացնել սգ ավորների և գեր իներին սպասող հարազատների զգացմունքների վրա: Արդեն սպառվե՞լ են ձեր ասելիքները, սպառվե՞լ են ձեր անմիտ միտինգները կազմակերպելու շարժառիթները, հիմա էլ ա՞յս դա ժան խաղերն եք խաղում: Թքեմ ձեր աննա մուս

երեսին: Թեպետ արդեն ձեր երեսին հասել է այդ թուքը, երբ նախորդ օրը, ի պաշտպանություն ժողովրդի իշխանության, շատ կարճ ժամանակում տասնյակ հազարավորներ հավաքվեցին «Հանրապետության» հրապարակում և մե ժում էին ձեր ավելորդ գոյությունը մեր սրբազան երկրում:
«Եթե ես լինեի…»,-ասում ես դու՝ ազգադա վ Վանեցյան, հիմա հակադարձեմ քեզ: Դու մի ժամանակ կայիր, քեզ վստահել էին և դեռ գեներալի ուսադիրներ էլ տվեցին, սակայն դու պիտի

պատասխան տաս, թե այդ ինչպե՞ս ու ո՞ւմ միջոցով էին երկրից անարգել փախչում նրանք, որոնց վրա քր եական գործ էր հարու ցվում որպես թալ անչի, որպես մարդաս պան, որպես կաշ առակեր, որպես ազգի դա վաճան: Թուրքից էլ թուրք Վանեցյան, դա տարանում դու պիտի խոստովանես, որ դո՛ւ էիր նրանց զգուշացնում փա խչել: Հասկանալի է, որ դրա դիմաց քո հաշիվներն ունեիր, Բարոյական Օրենքներից Զուրկ Վանեցյան (տես՝ Բ ՈԶ):

Իսկ մինչև դա տարան քո հասնելը, մեր երկիրը սիրող ժողովրդի և իմ անունից զգուշացնում եմ քեզ, այ տա կանք, չփորձես «Եթե ես լինեի…» քո բարբ աջանքով խաղալ ժողովրդի ցա վերի և զգացմունքների հետ: Այդ ց ավը քե՛զ հասնի: Ես հիմա ուզում եմ համոզվել, որ վերջին միտինգում Նիկոլ Փաշինյանի արտաբերած «Վերջ թա վիշին» բառերը գործողություն են դառնալու, խի՛ստ և դա ժան պա տիժ են դառնալու քո՝ Վանեցյան, ու քեզ

նման անհայրենիք, սակայն մեր սուրբ երկրում ոչ բարով ապրող ներքին տա կանքների գլխին:
Սս կվիր, ջերմոցի վարունգ Վանեցյան, դու վաղուց մեր ժված ես մեր սիրելի ժողովրդից: Դու արդեն ոչի՛նչ ես: Դու արդեն նույնիսկ ջերմոցի վարունգ էլ չես, դու ընդամենը մարդաս պան «կա րիճ ռոբի» ոտքի տակի ճմրթված փալասն ես: Առայժմ այսքանն եմ քեզ փոխանցում, մորքուր Վանեցյան: