ՔԻՉ ԱՌԱՋ ՀՀ ԶՈՒ-ի ղեկավարի կազմը հայտարարություն է տարածել. Հայաստանի Հանրապետության զին ված ուժերը հայտարարություն է տարածել, որտեղ ասվում է հետևրալը. Հարգելի՛ հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության

Զին ված ուժերի ղեկավար կազմը դարձյալ հաստատում է ստեղծված իրավիճակի մասին իր գնահատականներն ու ընդգծում, որ, անկախ ՀՀ Զին ված ուժերը քաղաքական գործընթացների մեջ ներքա շելու փորձերից, մնում Է անդր դվելի,

կշռադա տված ու հաստատակամ։ Հայաստանի Հանրապետության Զին ված ուժերը, կազմված լինելով մեր ժողովրդի զավակներից ու կանխազգալով ազգային անվտան գության սպառ նալիքները, անթույլատրելի է համարում ու կոչ է անում դադարեցնել Զին ված ուժերին ու առանձին

պաշտոնատար անձանց ուղղված անհիմն մե ղադրանքները։ Ստեղծված իրավիճակը փաստում է, որ Հայաստանի Հանրապետության Զին ված ուժերը առաջնորդվում է միմիայն պետական շահով ու ծառայում է միայն և միայն իր ժողովրդին՝ ղեկավարվելով ՀՀ Սահմադրության ու իրավունքի նորմերով։ ՀՀ ԶՈՒ

Leave a Reply