Մեծարգո Արծվիկ Մինասյան, այո մենք՝ այնտեղ հավաքվածներս , ան ասուն ենք, բայց հիմա հարց քեզ… Տիգրան Սիմոնյանը՝ ժողովրդին ան ասուն անվանած Արծվիկ Մինասյանին

Տիգրան Սիմոնյանը գրում է. Մեծարգո ԴԱՇՆԱԿ Արծվիկ Մինասյան , Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած հանրահավաքին ես չեմ մասնակցել շատ ու շատ հարգելի պատճառներով , սակայն դա կապ չունի , քանի , որ ես ինձ համարում եմ հրապարակում հավաքված , և ըստ քեզ , այն տասնյակ 1000_ավոր ԱՆԱ ՍՈւՆՆԵՐԻՑ մեկը , որին դու այդքան զզ վանքով և տհա ճությամբ նշեցիր ։ Եվ երիցս դու ճիշտ ես ։ Այո

մենք , այնտեղ հավաքվածներս , ան ասուն ենք ։ Իսկ գիտես ՞ , որ անա սունը կաթ է տալիս , յուղ և պանիր , անա սուն է ե զը , բանող ե զը , միս է տալիս , իր Հայրենիքի վտա նգի պահին իր զավակներին է ուղարկում ռա զմադաշտ , զո հում
նրանց , հանուն Հայրենիքի ու քեզ նման էլիտար ԱՍՈւ ՆՆԵՐԻ կյանքի և ապագայի փրկության համար ։ Մեծարգո էլիտար դաշնակ Արծվիկ , ես ուրախ եմ , որ դու ինձ և քեզ տարանջատեցիր , եթե դու ա սուն ես , եթե ա սունը դու ես , թող , որ ես

լինեմ անա սուն , միայն թէ չլինեմ քեզ հետ նույն հարթության վրա ։ Հիմա հարց , մեծարգո դաշնակ , դու , որպես էլիտար Ա ՍՈւՆ , Հայրենիքի համար , վերջին 6 ամսվա մեջ , ինչ ՞ ես արել , մի հատ փուշ Հայրենիքի մատից հանած կաս ՞ ։ Այնտեղ , հրապարակում հավաքված 1000_ավոր անաս ունների զավակներ իրենց կյանքը զ ոհաբերեցին , դարձան հաշմ անդամ , անհետ կորան , գե րի ընկան ։ Ցույց տուր , մատնացույց արա ձեր ՊԻ ՂԾ էլիտար

շրջապատից մի Ա ՍՈւՆԻ , որը մեր 1000_ավոր անա սունների նման , դարձավ սևազգեստ ։ Մատնացույց արա , պի ղծ կենդանի
Արծվիկ Մինասյան , դու արծվիկ չես , դու
սողունիկ ես , էլիտար սողունիկ ։ Այդ դու ես ՞ գալիս Հայրենիքը փրկես , ժողովուրդը քո ՞ վրա է

հույսը դնելու , քեզ ՞ պետք է հավատա , ողորմելի ՍՈՂՈւՆ ։ Ես ունեմ դաշնակ ընկերների հիանալի շրջապատ , պարզ , հասարակ , ինչպես մենք ՝ անա սուններս , ոչ թէ քեզ նման երկատվող , սողացող ճիճուն ։ ԴՈւ ՉԵՍ ԿԱՐՈՂ Ա ՆԱՍՈւն ԼԻՆԵՍ , ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ ԴՈւ , Ի ԾՆԵ , ՄԵԾԱՊԱՏԻՎ ԷԼԻՏԱՐ ՍՈՂՈւՆ ԵՍ ։