Գիրգոր Քեթցյանն իր էջում գրել է. ԻՇԽԱՆԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ Պ ԱՀԱ’ՆՋ ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՓՐԿՈՒԹՅԱ՞Ն ԹԵ ՞ ԳՈ ՂԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ ՎԵՋԻՆ ՓՈՐՁ։ ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ ՊԵՏ ՕՆԻԿ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆԻ’ Հայաստանի Հանրապետության ՎԱՐՉԱՊԵՏ Փաշինյանի Հրաժարականի պա հանջը , կհասկանայի ու կգնահատեի’ եթե այն տեղի ունենար 44 օրյա պատ երազմի սկզբի օրերին , ռա զմական դրություն մտցնելուց հետո , երբ ի՛նքը կհայտարարեր ,որ ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ չի տի րապետու’մ իրավիճակին համապատասխան

գործառույթներին և նրա հրա մանները կոր ծանիչ հետևանքներ են ունենալու ։ Նա անվտա նգության ապահովման համար կարող է’ր ստանձնել պետության կառավարման ղեկը ու պատա սխանատվությունը։ Ղարաբաղում , իմ աչքերով տեսածները ու լսածները’ ինձ , հայ մա հկանացուիս , անկախ քաղաքագետիս հասկացման համա’ր եղել են անհասկանալի բանականության ընկալումով , սակայն վերլուծական վերարտադրմամբ ասել եմ և պնդում եմ ,ՀՀ քաջ զինվորները և կամավորականները’ կռ վում էին թշ

նամու անհավասար ուժերի հետ և բա րոյահոգեբանական պատ երազմ էին մղ ում Հայկական կողմի պարտության շահառուների
հյուսած ակա նապատ դաշտի մեջ … Ինչու՞ Օնիկը հիմա է ցանկանում Հայաստանի Հանրապետության ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ հրաժարականը, Երբ նա պնդում էր ,որ եռակողմ հայտարարությանը ինքը կողմ է եղել ։ Ինչու ՞ եռակողմ հայտարարությունից Հետո ‘ ՄԵՆՔ ունեցանք էդքան գե րիներ , ինչու՞ ունենք այդքան անհետ

կո րած տղաներ, ինչու՞ կամավորականները անկազմակերպված ու առանց տարրական պատրաստվածության հասնում էին առաջ նագիծ ու մնում առանց հրամանատարական վերահսկման ու հրա մայության , ու՞ր էր իր տեղակալը , ի՛նքն ու ՊՆ նախարարը… Հարցերը անչափ Շա՛տ են , պատասխաններ չկան և եթե Հայաստանի ՎԱՐՉԱՊԵՏ Փաշինյանը հրաժարական տա , ապա հազարավոր ՄԵ՛Ր քաջ նա հատակների շի րիմների

առա’ջ պատասխանատու մե ղավոր անձիք կմնան
անպա տիժ, հազարավոր մայրեր կս գան իրենց կոր ուստը’ առանց հպարտության ,անի ծելով Հայաստանի Հանրապետության ԶՈՒ բարձրաստիճան սպայական կազմին ու ՀՀ իշխանությանը։ Ապագա Զո րահավաքներու’մ ոչ մի մայր չի’ ցանկանա ունենա’լ ան տեր զինվոր… Օնիկը մի տեղակալի պաշտոնանկությունը’ սարքեց

Անհանդուրժելի քայլ , բա նա հատակների , անհետ կո րած տղաների , գե րիների ծնողների Հարցերի’ն ո՞վ է պատասխանելու , մի թե Զո հված քաջերի համար Օնիկի տեղակալը և Հայաստանի Հանրապետության ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ հավասարազոր Էին։ Օնիկին մի գաղտնիք ասեմ, կամավորականների մեծամասնությունը երազում էր հաղթել թշ նամուն ,հետո տուն վերադառնալու’ց Հայաստանի

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻՑ պահանջե’լ վերացնել թա վիշն և կերտել իրավական ՀԱՅԱՍՏԱՆ ։ Հարգելի Օնիկ Գասպարյանը ‘ պիտի հասկանա, որ ռա զմական հան ցագործությունների բացահայտման միակ երաշխիքը ‘ Հայաստանի Հանրապետության ՎԱՐՉԱՊԵՏՆ է, Նրա պաշտոնանկությունը կնշանակի, որ ՀՀ ԶՈՒ ՇՏԱՊԻ ՊԵՏ ՕՆԻԿ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆԸ ‘ միանում է գո ղապետության վերականգնման գործին , որտեղից էլ հայ ժողովուրդը կանի հետևություն , թե ինչու՞ էր պարտությունն էդքան խայ տառակ… Ես իմ կյանքի մեջ չեմ ունեցել գեթ մի ղեկավար, իմ

կյանքը ապրել ե’մ ինքս պահանջելո’վ առավելը ինձանից , քան թույլ եմ տվել ինձանից պահանջել ։ Ես անգամ իմ քաղաքագիտական սեփական հայացքները իմ վրա եմ փորձարկել , հետո նոր հստակորեն հայտնել եմ իմ դիրքորոշումը։ Ես քաղաքագետ եմ ,ով չունի ու չի ունեցել նյութապաշտական գա յթակղություններ։ ՕՆԻԿԸ հնարավորություն ունի ընտրե’լ Շահ թէ՛ խիղճ ու բա րոյականություն։ Նրա ռեսուրսը ‘ որոշում կայացնելու համա’ր իր սպայական պատիվն է ։ Քսանհինգ տարվա գո ղապետական ճարտարապետները’ չեն կարող լինել հայրենիքի փր կիչներ, Որովհետև ԱՅՍՕՐՎԱ Մե’ր վիճակի հեղինակները իրե՛նք են։

Добавить комментарий