Փայլակ ՈՒռուսյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է. Ազգային Ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին՝ 3-րդ օրն է ինչ քննարկվում է Սեռժի հագով կարված ԲԴԽ֊ի նախագահ դա տաիրավական բարձրաստիճան պաշտոնյայի հարցը, ով անուղղակիորեն պաշ տպանում է նախկին ռեժիմի մա ֆիայի հան ցագործ բա նդային ու մի շարք կոռում պացված դա տավորների շահերը։ Եթե նրանք

նախօրոք նախաձեռնել էին մի քանի րոպեում գլ խատել երկրի օրենսդիր ու գործադիր մարմինների ղեկավարներին, ապա Ձեզ ինչն է խանգարում անհապաղ ձերբա զատվել հան ցագործ բանդայի պարագլուխներից և նրանց հանցագործ բա նդայի շահերի պաշտպան Ռուբեն Վարդազարյանից և մյուս կոռումպացված դա տավորներից։ Առաջարկում

եմ ԲԴԽ֊ի փոխարեն ստեղծել Գերագույն Դա տարան՝ պետության բարձրագույն դա տական մարմին։ Գիտեմ, այլևս թա վիշ չի լինելու, բայց չպետք է նաև հապաղել։ Խնդրում եմ Ձեզ առաջնորդվել ժողովրդի իմաստությամբ ու գործել շատ արագ, որի համար բավարար հիմքերը կան ձերբազ ատվելու հան ցագործ բա նդայից։
Մենք՝ ժողովուրդն է տերը իր երկրի։

Добавить комментарий