Ալիս Սողոմոնյանը իր էջում գրել է. ԲԴԽ-Ի ՏԽ ՐԱՀՌՉԱԿ ՂԵԿԱՎԱՐԸ. Բազմաթիվ հարցեր են տրվել այս կերպարին, բայց , մինչ դրանց անդրադառնալը, ես իմ հարցը տամ: Այդ ինչո՞ւ դու այդպես ս րերով դիմավորեցիր ԲԴԽ նոր անդամ Ջհանգիրյանին, վա խեցա՞ր, թե պատուհանը բացող կլինի, որ թարմ օդ մտնի քո սեփականաշնորհած այդ նե խած բուդկայում: Դու այն նույն Վարդազարյանը չե՞ս, որ պնդում էիր՝ Ջհանգիրյանը իրավունք չունի ԲԴԽ անդամ դառնալ, քանի որ

տարիքը թույլ չի տալիս: Այդքան շո՞ւտ մոռացար, երկերեսանի Վարդազարյան Ռուբեն, որ այդ քո այսօրվա բուդկան, որ սարքվել էր Սեռժիկի կողմից հանուն Գագիկ Հարությունյանի մատուցած ծառայությունների, ղեկավար ունեցավ հանձին արդեն 70 տարին լրացած խուճուճ Գագիկի: Շատ անհասկանալի է, իհարկե, թե Ռոբիկի ու Սեռժիկի ժամանակներին դու նրանց կամակատար դա տավորն էիր, որ Բաղրամյան 26_ից եկած

թելադրանքով անօրեն վճ իռներ էիր կայացնում, հանկարծ նոր իշխանության կողմից առաջադրվում ես ԲԴԽ-ի նախագահ: Թա վիշի՞ հետևանք էր, կամ էլ Վանեցյան կոչված այն ժամանակվա թաքնված ակ անի՞ն հավատացին, որ այդ դա վաճանի առաջադրումով քեզ ընտրեցին ԲԴԽ նախագահ, թե՞ դու խորամանկորեն թաքցրել էիր քո հակաիրավական բազմաթիվ գործողությունները ու անօրինականությունները: Ինձ հայտնի չեն այս

հարցերի պատասխանները, բայց համոզված եմ, որ ԲԴԽի նախագահ քեզ նշանակելը աբսու րդների աբսու րդն է: Հիշեցնեմ մի բան՝ դու, Վարդազարյան Ռուբիկ, նոյեմբերի 15_ին հայտարարություն տարածեցիր, որը, շա՜տ մեղմ ասած, վարչապետի հասցեին դա վաճանների հնչեցրած սպա ռնալիքների թաքնված խրախուսանքն էր ու դա տական համակարգը քաղաքականացնելու փորձ էր:Լրագրողը քեզ հարցնում է, թե. «Ո՞նց հասկանանք, որ վարչապետի դեմ մա հափորձի բացահայտ հայտարարություն տարածողին բան տարկելու

առաջարկը մե րժում են դա տավորները»: Դու այդ ինչ խորամանկ և դա վադիր պատասխան ունեցար լրագրողին. «Դուք վերաքն նիչ դա տարան չեք, որ այս հարցը տալիս եք ինձ»: Դա դեռ հերիք չի, դու, Ռուբիկ Վարդազարյան, դա տավորին համարում ես անձեռնմխելի մի մարդ, որի կայացրած վճ իռներին, ըստ քեզ, ոչ մեկ իրավասու չէ գնահատական տալու՝ «Ո՛չ դուք,-ասում ես լրագրողին,-ո՛չ ԱԺ-ի
պատգամավորները, ո՛չ քաղաքական գործիչները, ո՛չ էլ քաղհասարակությունը»: Պա հոոո, դուք այդ ի՞նչ է, պետություն եք պետության մե՞ջ: Այ դու մանիպ

ուլյատոր Ռուբո, մենք լավ ենք հիշում, թե դու ոնց էիր եթերով բացահայտ վի րավորում ՀՀ քն նչական կոմիտեի և ՀՀ ՊԵԿ քն նչական վարչության բարեխիղճ աշխատողներին: Վի րավորում էիր՝ խա խտելով էթիկայի բոլոր նորմերը, վեր թռչելով քո
լիազորություններից, պաշտ պանության ներքո առնելով այն 240 դա տավորներին, որոնց մոտ 80% կենսագրության մեջ դպրոցականը անգամ հեշտությամբ կգտնի կոռ ուպցիայի ու կաշա ռակերության տարրեր: Եվ քո՛ կենսագրության մեջ

լիքն են այդ տարրերից: Դու քնելուց առաջ երբեմն քեզ նեղություն տալի՞ս ես՝ հիշելու, թե 2008 թ-ի մարտի 1-ից անմիջապես հետո ոնց էիր Ռոբիկի և Սեռժիկի թելադրանքով և ոստիկանների կե ղծ
մա տնություններով օրը մի քանի գործ քն նում և բա նտ ուղարկում անմ եղ ցուցարարների՝ խաղալով նրանց ճակատագրերի հետ: Քո պետքն էլ չի, որ քո և քեզ պես ազգադ ավ դա տավորների ձեռամբ կարկատած դա տական գործերի կեղ ծիքները մեկ առ մեկ բացահայտվում են Մարդու իրավունքների

Եվրոպական դա տարանի մեջ: Իսկ տուգ անքները փոխանակ կաշա ռակերներիդ գրպանից մուծվեն, վճարվում են պետական բյուջեից: Չէ՜,
Վարդազարյան, դու սրանք չես հիշում, բայց ժողովուրդը շատ լավ է հիշում: Հիշում է ու առայժմ դեռ ընդամենը զարմանում է, թե այդ ինչո՞ւ է ուշանում դա տական համակարգի ն եխած ճա հիճը մաքրելու պրոցեսը: Ուշանում է, քանի որ դեմ է առնում քեզ պես գոմեշի կաշվից երես ունեցողների, որոնք ոչ մի ձև չեն ցանկանում դուրս գալ Ռոբիկի և

Սեռժիկի ճ որտը լինողի կարգավիճակից: Քեզ պեսների համար, Վարդազարյան, երկրի շահը արժեք չունի, ձեր արժեքը կա շառքով կուտակված
հարստությունն է, որի կո րստի վա խից դու էլ նրանց պես դարձել ես մեր երկրի հիմքում դրված դանդաղ գործող ական: Վերհիշեմ քո մի ֆրազը. «Մենք պատերի ներքո վն գստացող դա տավորնե՞ր ենք, թե՞ հայրենիքին նվիրված արդար պրոֆեսիոնալներ»: Դու սա ասացիր էն օրը, երբ կաշա ռակերներով լցված դա տական համակարգի նկատմամբ արդարացի ատ ելությամբ մինչև կոկորդը լցված ժողովուրդը շրջափ ակել էր դա տարանները: Քո այդ կոչը, իրոք վ նգստացող Վարդազարյան,

կոչ էր դա տավորներին, որ ավելի լար վեն կառավարության և ժողովրդի դեմ: Սա՛է ԲԴԽ ղեկավարիդ պահվածքը, դա վաճա՛ն պահվածքը: Ու դու դեռ անամո թաբար էլ կիրառում ես «հայրենիքին նվիրված արդար պրոֆեսիոնալներ» բառերը: Անն ամուսի մեկը: Կասկածից վեր է, որ մեր պետության անարգել թա լանչիության ու հան ցագործությունների առաջին հովանավորը դա տաիրավական ներկա համակարգն է՝ խար դախների, գումարոխ կրթություն ու պաշտոն ստացածների մի մա ֆիա, որի գլխին էլ կանգնած է ապօրինի դա տավորներին

հովանավորող ԲԴԽ-ն՝ Ռուբո Վարդազարյան կոչվող տխ րահռչակ, կաշ առակեր և հան ցագործ ղեկավարով: Նախկին իշխանության մնացուկ ու էսօր գառան մորթի հագած այդ նախկին (գուցե նաև ներկա) կաշ առակերը վարչապետի դեմ այս օրերին անօրեն ցույցեր անողների համակիրն է ստվերից: Այլ կերպ ո՞նց հասկանանք, որ այդ ազգադ ավ միտինգավորներից հնչող բացահայտ սպառ նալիքների հեղինակներին կալ անավորելու միջնորդությունները մեր ժվում են դա տավորների

կողմից, իսկ ԲԴԽ-ն չի էլ փորձում իր միջամտությունը դրսևորել: Զարմանք բան է, թե ինչո՞ւ երկրում տեղի ունեցող վերափոխումների ալիքն այդպես էլ չի տարածվում ԲԴԽ-ի նախագահի ու այնտեղ բույն դրած կամազուրկ դա տավորների
վրա: Հանրային վերահսկողությունից դուրս մնացած տվյալ ԲԴԽ որջը, որ, կրկնեմ, արհեստածին է, դեռ որքա՞ն է շարունակելու իր անօրեն, խեղ կատակ գործունեությունը: Ակնհայտ է, որ 2008թվականին

Ռոբերտ Քոչարյանի կնքահայրությամբ դա տավոր նշանակված Ռուբեն Վարդազարյանը ամեն բան անելու է, որ զրոյականի հասցնի նախկիններին իրավացիորեն առաջադրվող մե ղադրանքները դա տարաններում մե րժվեն։ … Այժմ ի՞նչ, հաշտվե՞նք այս իրավիճակի հետ, ա՞չք փակենք, որ պետության ժողովրդավարության հիմքում դրված է դանդաղ

գործող մի ակ ան, որի անունն է ԲԴԽ: Չէ, այդպես չի՛ լինելու: Անհայրենիք ազգադ ավները, որոնք բացահայտ խոչընդոտում են երկրում արդարադա տության հաստատմանը, Պետք է, ի վերջո, ստանան իրենց արժանի պա տիժը: Սա՛ է ժամանակի հրամ այականը: Սա՛ է պահանջում մեր պետության շահը:

Добавить комментарий