Փայլակ Ուռուսյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է. 22+ տարի մի խումբ հան ցագործների ու սեռժառոբաղարաբաղյան կլանի կողմից բառիս բուն իմաստով բռ նաբա րված է եղել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու արժանապա տվությունը, իրավունքները և ազա տությունը։
Այն դեպքում, երբ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 1 Գլուխ՝ երկրորդ հոդվածում պարզ գրված է, ՀՀ-ում իշխանությունը պատկանում

է ժողովրդին: Իսկ 3_րդ հոդվածի երկրորդ կետում պարզ գրված է, մարդու ու քաղաքացու հիմնական իրավունքների ու ազատությունների հարգումն ու պաշտ պանությունը հանրային իշխանության պարտականություններն են։ Դիմում եմ Հայաստանի իշխանություններին՝ Այսօր վերը նշված հան ցավոր բան դայի կողմից ոտ նահա րվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը Երևան քաղաքի

Բաղրամյան պողոտայով, որի պատճառով կաթ վածահ ար ու անհարմար իրավիճակ են ստեղծել յուրաքանչյուրիս համար։ Պահանջում եմ կատարել օրենքով ու սահնանադրությամբ ամրագրված Ձեր պարտականությունները պաշտ պանելու մարդու ազատ տեղաշարժի իրավունքը։ Չգիտե՞մ, միգուցե՞ սահնանադրությունը ծառայում է միայն թա լանչի և

հան ցագործ բան դայի շահերի պաշ տպանությանը… Հարգելի իշխանավորներ, լավ չեք տեսնում, որ գնալով նրանք ավելի ցի նիկ են դառնում ։ Վերջում, կներեք, բավական է շահարկել թա վիշ բառը, այն ոչ բռ նի թա վշյա՝ փափուկ, նուրբ, քնքուշ հե ղափոխություն էր, որ անցն ցում

ու բարեհաջող իրականացվել է։ Բայց այսօր միայն և միայն պետք է Հայաստանի օրենքները գործեն ուշատ խիստ, ինչ է չեք տեսնում, որ մենք գործ ունենք իգ իլ֊ի ահաբ եկիչների հետ, ովքեր բ ռնի ու ժով ձգ տում են ռև անշի հասնել հայ ժողովրդի լեգ իտիմ իշխանության նկատմամբ։
Պարոնայք ուշքի եկեք։

Добавить комментарий