Ծիծաղելի է, որ խոսում եք զինվորական հեղա շրջումից, քաղաքացիական պատ երազմից եւ ղարաբաղյան կլանի վերադարձից այն ժամանակ, երբ … Փայլակ Ուռուսյան

Փայլակ ՈՒռուսայնն իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է. Հան ցագործ բան դայի մեծամոլական միաթեմատիկ զառ անցանքը վերածվել է ս ուր քր ոնիկական զառա նցանքներով տառ ապող անբ ուժելի հիվան դությամբ։ Պարա նոյիդ ժիզ ոֆրենիայով տա ռապող ձեր իքի բիր լրագրողներով ցանկանում եք մոլո րացնել ժողովրդին, թե իբր երկիրը կանգնած է կոր ծանման եզրին, եթե դա այդպես է, ապա դրա մեղ ավորը դուք եք, որ մինչ օրս գտնվում եք

ազատության մեջ։ Հայրենիք, փրկություն և դաշնակցական միֆ հայրենասիրական զառան ցանքերով ուզում եք ցույց տալ, որ դուք դուխավիկ եք և հայրենիքը փր կող փրկ իչներ, թե՞ բոլորդ տառ ապում եք ամեն գնով փր կել ձեր ավարը։
Ծիծաղելի է, երբ խոսում եք զին վորական հեղաշր ջումից, քաղաքացիական պա տերազմից և ղարաբաղյան կլանի վերադարձից, երբ բոլորդ վա խենում եք ժողովրդից։ Նրա համար, որ դուք

կորցնելու եք ժողովրդից թալ անած հարստությունը, իսկ ժողովուրդը ոչինչ չունի կոր ցնելու ու իր իրավունքները և արժանապա տվությունը ամեն գնով կպաշտ պանի։ Վերջում, սիրելի հայրենակիցներ, հեքիաթ է, ս ուտ է ու զառանցանք, թե իբր Քոչը և ղարաբաղյան կլանը նորից հետ են գալու, նույնիսկ քաղաքականությունից հեռու մարդը պետք է հասկանա, որ աշխարհի ոչ մի երկիր նման

մարդասպ անների հետ, ոչ դիվանագիտական, ոչ էլ տնտեսական և ֆինանսական հարաբերություններ չի հաստատի։ Իսկ դա մենք թույլ չենք տա։
Լա’վ, մեկը չկա հարցնող, ա՝յ տակա նքներ, ձեր դավա ճանությամբ կոր ցրածը, ինչպես եք հետ բերելու, նորից պատ երազմո՞վ, թե անհեռանկարային դիվանագիտությամբ, իհարկե ո’չ…Այդ մենք ենք մե ղավոր, որ ձեր սեռժաքոչաղարաբաղյան բար սեղները մինչ օրս գտնվում են ազատության մեջ։
Մենք՝ ժողովուրդն է տերը իր երկրի։