Անի Քոչարն իր էջում գրել է. Անուն առ անուն։ Ավագ լեյտենանտ Գոռ Գևորգի Միրզոյանը ծնվել է 11.07.1990 թ-ի Գյումրի քաղաքում: Նա մեծ սեր է ունեցել ռա զմարվեստի հանդեպ ու այդ է եղել պատճառը, որ նա ընտրել է հենց այս մասնագիտությունը` սովորելով Վազգեն Սարգսյանի
անվան ռա զմական ինստիտուտում: Ուսման ավարտից հետո ծառայել է Դիլիջանի, Շամշադինի, Կապանի, Որոտանի և Խնձորեսկի զորամասերում

որպես տան կային դասակի՝ վաշտի հրամ անատար։ Ամուսնացած էր։ 2020թվականի սեպտեմբերի 15-ին իր վաշտի անձնակազմով մեկնել է քաղաք Վոլգոգրադ՝ մասնակցելու Կովկաս 2020
զո րավարժությանը։ Գրանցել հրաշալի արդյունքներ՝ բարձր պահելով մեր երկրի պատիվը։ Թե ժ մար տերի ժամանակ գործել է բազում սխ րանքներ, որոնք դուրս են մարդկային պատկերացումներից:

Օրինակ հոկտեմբերի 8-ին թշ նամու կողմից գրա ված Ջրականի (Ջաբրաիլ) ուղղությամբ մղ վող մար տերում 7 տա նկով հետ են գրա վում այն, որի հետևանքով թշ նամու զինվորները փա խուստի
դիմելով մտնում են լքված մի շենք: Գոռը և զի նակից ընկերնեը չունենալով ար կեր՝ փորձում են տան կով անցնել շենքի միջով, որ շենքը փուլ գա՝

թշ նամիներին թողնելով փլատ ակների տակ:
Հոկտեմբերի 15-ին չկատարելով նա հանջի հրա մանը՝ 4 սպա ընկերներով մնացին մար տական դիրքում, պայ քարեցին մինչ վերջին շունչը, անմա հացան իրենց իսկ ազա տագրած դիրքում: Հավերժ հի շատակ։

Добавить комментарий