Դուք պետք է թ քե´ք Հայաստանի կառավարության երեսին, որովհետև… Քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանը՝ Մարալ Նաջարյանի գե րությունից ազատ արձակման մասին ։ Քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է. «Մարալ Նաջարյանի ազատման համար Լիբանանի կառավարությանը շնորհակալություն եք հայտնում որ ի՞նչ: Որ սեփական քաղաքացուն` արժանապա տվություն և կամք ունենալով ու կատարելով իր

պարտքը` ազատե՞լ է գ երությունից:
Սեփական քաղաքացուն ազատելու համար այդ
քաղաքացու կառավարությունից շնորհակալություն եք հայտնու՞մ: Դուք պետք է թ քե´ք Հայաստանի կառավարության երեսին, որ իր դա վաճանության հետևանքով գե րության մեջ հայտնված հայուհուն ոչ թե ինքը, այլ` այս ամենի հետ ոչ մի կապ չունեցող

Լիբանանն է ազատում: Ցա վոք` Լիբանանը ռեսուրսներ չունի և չի կարողանալու նրան որակյալ հետտրա վմատիկ հո գեբանական բժշկություն տրամադրել: Դա Հայաստանի պար տքն է: Կատարելու՞ է միայն այդ մի պար տքը Հայաստանը: Իհարկե´ ոչ: Շնորհակակությունը ո՞րն է: Լրի՞վ ենք խելագ արվել»:

Добавить комментарий