Դուք ընդամենը մանրագողեր եք ու փողոցային խու լիգաններ: Մի քանի փաստ շպր տեմ ձեր լպ րծուն երեսին, որ… Ալիս Սողոմոնյանը՝ իրենց «փրկիչներ» անվանող դաշնակներին

Ալիս Սողոմոնյանն իր էջում գրել է. ԻՐԵՆՑ «ՓՐԿԻՉՆԵՐ» ԱՆՎԱՆՈՂ ԴԱՇՆԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐՋԻՆ ԹՓՐ ՏՈՑԸ ։ Փողոցներում սոված ու գա զազած շների նման ոռ նացող դաշնակներ, դուք ձեր վարքով, մանավանդ փողոցայինի ձեր կե ղտոտ բառապաշարով, ազգադ ավ, անհայրենիք ձեր պահվածքով ավելի խոր թացաք ժողովրդին, ավելի հեռացաք նրանից: Չնայած, այդ ե՞րբ եք մոտիկ եղել: Դուք պետության և պետականության կազմաքան դման ձեր գործունեությունը համարում եք

«հայրենիքի փրկություն»: Ավելի լավ չի՞ գրեք՝ «թա լանի փրկություն»: Այդ որտե՞ղ էիք դուք, այն ո՞ր մկան ծակում էիք թաք նվել, երբ հայրենիքն ուներ այդ փրկության կարիքը: Դուք տեղյակ էիք, անշուշտ, թե ղարաբաղյան դա վաճան կլանն ի՜նչ անօրեն միջամտությամբ էր դա վադրություններ սերմանում բանակի վերնախավում՝ ջահել, նվիրյալ, անձնազո հ զինվորներին մատ աղացու գառների վերածելով: (խոնարհումս անմեղ զո հվածների հիշ ատակին): Այդ դա վադրության, այդ դա վաճանության գլխին կանգնած էր ձեր պաշտելի,

անհայրենիք Ռոբիկ Քոչարյանը, որն իր տխ րահռչակ տիրապետության տարիներին ձեզ համար լայն ճանապարհ էր բացել՝ իր հետ և իր թույտվությամբ թալ անել երկիրը: Նրա հետ միասին հնարավորինս թա լանեցիք նաև դուք: Չե՞ք հագեցել, թե՞ ահավոր սարսափում եք ձեր թալ անածը կորցնելուց: Ձեր ավե րմունքը շարունակեցիք հայատյաց նախագահ Ռոբիկին հաջորդած նույնքան հայատյաց Սեռժիկի ժամանակ: Եւ երբ 2018թվականի հե ղափոխության արդյունքում, որպես քաղաքական ուժ, խորը ընկղմվեցիք քաղաքական աղ բանոցի մեջ, ձեր մեջ արթնացավ չա րությունը

ո՛չ միայն երկիրը ձեզանից փրկած ժողովրդի՛ դեմ, այլև հայրենիքը ձեզ համար դարձավ ա տելի: Այժմ անամոթաբար փորձում եք հոշո տել, ծվեն-ծվեն անել երկիրը՝ ձեր դա վադիր գործունեությունն անվանելով «Հայրենիքի փրկության շարժում»: Այդ ումի՞ց եք փորձում փրկել հայրենիքը: Այն ժողովրդի՞ց, որը հազիվ է ազատվել ձեզ նման գո ղ ավա զակներից: «Առաջնորդվելով համապետական ու համաժողովրդական շահերով»,-ասում է ձեր նախագահ Արմեն Սարգսյանը (ասում եմ՝ ձեր

նախագահը, որովհետև նա վաղուց արդեն մեր ժողովրդի նախագահը չի) ու իր այդ ասած շահերին բոլորովին հակառակ է գործում: Երևի Սեռժիկի ժամանակին ասած «թարս աճած խիարը» նկատի ունի: Դուք էլ, պնա կալեզ դաշնակներ, ձեր այսօրվա նախագահի և Սեռժիկի նման էն գլխից եք մեր ժողովրդի համար թարս աճել: Հիշեցնե՞մ Սյունիքը պահող Գարեգին Նժդեհի տարակուսած նամակը զո րավարին դա վաճանած ձեր նախկիններին: Կամ էլ Էրզրումում միայնակ մնացած

Անդրանիկ զո րավարի զարմանքը ձեր երեսին շպրտեմ, որն այդ ազնվական զո րականի մոտ առաջացել էր ձեր կուսակցության պարագլուխների դա վաճան պահվածքից: Գուցե սրանց գումարենք նաև ձեր նախկինների ստորագրած հակահայկական խայ տառակ պայմանագրե՞րը: Էլ որտե՞ղ մնաց ձեր թասիբը, ձեր ինքնասիրությունը, որ դեռ «Հայրենիքի փրկություն» անվամբ մի ամպագորգոռ կարգախոս

էլ հորինել եք և ներքին բախ ումներ եք հրա հրում արտաքին թշ նամու հետ պա տերազմը դեռ չավարտած այս խեղ ճ պետության ներսում: Հիմա էլ եզան համառությամբ շարունակում եք նախագահին (ձե՛ր նախագահին) համոզել, որ իր նախաձեռնած հանդիպմանը ձեր թելադրած օրակարգն օգտագործի, այն է՝ վարչապետի հրաժարականը: Դա նշանակում է, որ դուք ո՛չ թե երկխոսության եք գնում, այլ ձեր անմիտ

միտինգներն եք ուզում շարունակել արդեն նախագահականում: Ինչ էլ վստա՜հ եք ձեր անհասկանալի ու բթամիտ համա ռությամբ: Խիստ մա նթռաժի՞ մեջ եք, ընկեր դաշնակներ, որ փողոցային ձեր ավանտյուրան ժողովրդի աջակցությունը չի գտնում ու չի էլ գտնելու: Ուրախացե՞լ եք, որ ներկա իշխանությունը դեռ չի հասցրել մի կարգին քր քրել ձեր անցյալի և ներկա դա վաճանական պահվածքը, դեռ չի հասցրել օրենքի ուժով մի կարգին պատ ժել ձեզ: Կարծում

եք չի՞ գալու նաև դրա ժամանակը: Կարծում եք չի՞ գալու ժամանակը, որ մեկ առ մեկ բացահայտվեն և պատասխանատվության կանչվեն Արցախյան պա տերազմից վա խվորած խուս ափած այն ջահել-ջուհուլները, որ Երևանի փողոցներում վայրահ աչելով են իրենց էներգիան սպառում: Այդ վա խկոտների՞ հետ է իր հույսը կապել հան ցագործ Ռոբիկ Քոչարյանը, որը շարունակում է ֆինանսավորել ու ուղղություն տալ ձեր հակաժովրդական քայ քայիչ

գործունեությանը: Դուք շատ ճղ ճիմ, խեղ կատակ վիճակում եք, ու առայժմ միայն ձեր խռխռո ցներներն են լսվում: Հարյուրամյակից ավել տարիների կուսակցություն եք ձեզ համարում, միակ դրական բանը, որ ձեր շարքերից դուրս է եկել, այն ֆիդայիների ջոկատն էր, որը 1990-ական թվականներին ազնվորեն մա րտնչելով ազերիների դեմ՝ հաղթանակի հասավ: Ձեր կուսակցության պատմության մեջ դրանից առաջ-ն և դրանից հետո-ն միայն կե ղտ է: Կե ղտ էիք, երբ Ռոբիկ

Քոչարյանի և Սեռժիկ Սարգսյանի հետ կեղ ծում էիք ընտրությունները և նրանց հետ համագործակցելով՝ երկիրը թալա նելու ձեր թու լայի բաժինն էիք ստանում: Դուք ընդամենը մանրագ ողեր եք և փողոցային խուլի գաններ: Ն եղացա՞ք, անինքնասեր դաշնակներ: Մի քանի փաստ շպրտեմ ձեր լպր ծուն երեսին, որ «թու լայի բաժին» բառերից շատ չնե ղվեք: Ավելին ասեմ՝ պարզապես Արցախյան այս վերջին պա տերազմից ձեր կուսակցությունը ո՛չ միայն խու սափեց, այլև

անամոթաբար մանր գո ղերի մակարդակի իջավ, երբ կռ վող զինվորից թաք ցրեց ու յուրացրեց Իրանահայության փոխանցած գումարը: Իրանահայերն ի՞նչ իմանային, թե այդ գումարը ո՛չ թե հարյուրամյա կուսակցության միջոցով «Հայաստան» հիմնադրամին են փոխանցում, այլ կուսակցության անունն իրենց վրա վերցրած ինչ-որ ժու լիկների:
Դուք այդ ինչպե՜ս չեք սիրում ողջամիտ ներկաներ ունենալ ձեր կուսակցությունում: Այլ կերպ ինչպե՞ս մեկնաբանել, թե ինչո՞ւ քան դեցիք Արևմտյան

Ամերիկայի դաշնակցական կազմակերպությունը:
Ասենք, ի՞նչ զարմանալու բան կա՝ քան դելը, ավե րելը, դա վաճանելն ու թալ անելը ձեր կուսակցության կարգախոսներից են: Թե չէ հայ «փրկիչնե՜ր»… Հայաստանում բույն դրած ներկա դաշնակցական դա վաճաններ, դուք այդ ի՜նչ ջա նադրությամբ հողին հավասարեցրիք ձեր նախկինների «Դեպի երկիր» կարգախոսը, որի նպատակն էր անկախացած երկրին աջակցելը:

Ի՞նչ եք անում հիմա դուք, նորերդ, որ ո՛չ միայն մեր ժված եք Հայաստանում, այլև արտասահմանյան ձեր գործընկերներն են խստորեն քննադա տում Դաշնակցության բյուրոյի Հայաստանում դրսևորած վարքագիծը։ Ամոթ չե՞ք զգում, որ արտասահմանյան ձեր գործընկերները ձեզ ձեռք են առնում՝ ձևակերպելով՝ «Հայաստանում ստեղծվեց «Դաշնակցություն» անունով տարօրինակ մի կենդանի»: Վա՜յ, ող բամ ձեզ, «տարօրինակ

կենդանու կերպարանքով» ներկա դաշնակցականներ:
Այժմ փորձում եք Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ երևալ և ձեր ծախված լրատվամիջոցներով աջ և ձախ ինտերվյուներ եք տալիս՝ աղերսելով, պաղատելով ստանալ ժողովրդի բարի վերաբերմունքը: Չի՛ ստացվելու, դա վաճան, լպր ծուն դաշնակներ, հայրենիքը քան դող գործակալներ, ինչի վրա էլ փորձեք խաղ անել, ժողովրդի հիշողության վրա խաղ անել չի՛

ստացվելու: Դուք հիմա այն ագռավի օրին եք, որն իր բնի կեղ տոտ լինելը վերագրում է ուրիշին և փոխում է բույնը: Դուք գոնե ագռավի թասիբ ունեցեք և ձեր բույնը փոխեք, որ մեր ժողովուրդն օր առաջ ազա տվի ձեզանից: Եվ անպայմա՛ն կգա այդ սպասված ժամանակը, ու դուք վերջնականապես կգնաք գր ողի ծոցը: