Զոյա Թադևոսյանն իր էջում գրել է. Թե՛ որպես իշխանություն էիք անպ իտան, ողո րմելի ու ամբա րտավան, թե՛ որպես իբր թե ընդ դիմություն: Դուք ընդ դիմություն չե՛ք կարող կոչվել, քանի որ ավա զակներ եք, գո ղեր, հայրենադ ավներ, մարդաս պաններ, պայ քարի գործիք եք ընտրել ս ուտը,
կեղ ծիքը և դա վադրությունը: Ձեր ընտրած

ճանապարհը կոր ծանելու է հենց ձեզ, դուք ընտրել եք ինքնադա տաստանի ճանապարհը: Մենք երկար տարիներ ընդ դիմություն ենք եղել ու ենք: Երբեք առանց հիմնավոր փաստերի չենք քննադ ատել, մեր խոսքն ասել ենք ուղիղ, ձեր երեսին և չենք թաքնվել
կե ղծ անունների, ֆեյ քերի ետևում: Կե ղծիքը մեր ժել ենք: Դա հարիր չի եղել և չի մեր արժանապատվությանը: Մեզ ոչ մի անգամ չեն վճարել կամ ուղղորդել, դա հ արիր չի եղել

ազատության մասին մեր պատկերացումներին: Մեզ չեն ստո րացրել, նսե մացրել, մեզանով հիացել են, իսկ դուք` սար սափել: Ազատե՛ք Բաղրամյան
պողոտան ձեր ամեն օրվա նող կալի ներկայությունից, այդ պողոտան «հիշողություն» ունի, որը ձեր 20 տարի ձգվող իշխանագո ղության անմարդկային հետևանքներից տա ռապող ժողովրդի՝ իր իրավունքների համար պայ քարի նույն չափ անմարդկային հա լածանքների մասին է: Պղ ծել այդ հիշողությունը հնարավոր չէ: Հարամել և հարամում եք հայ ժողովրդի կյանքը:

Добавить комментарий