Իսրայելական բա նակը այսօր հայտարարել է , որ մտահո գիչ է համարում Թուրքիայի գործունեությունը Միջերկրական ծովի արևելքում և համատեղ ծովային զո րավարժություններ է սկսում Կիպրոսի ու Հունաստանի հետ: Այս զո րավարժությունները տեղի են ունենում այն բանից հետո , երբ թուրքական բա նակը զո րավարժություններ

անցկացրեց Էգեյան ծովում ու Միջերկրական ծովում , «Կապույտ հայրենիք» անվամբ, ինչը տարածաշրջանում Թուրքիայի ընդլայնման ծրագրի կարգախոսն է: Զո րավարժությունները ներառում են հա կասուզանավային վարժանքներ, որո նողափրկ արարական սցենարներ ու նավերի ճակատամ արտ: «Այս զո րավարժությունները կարևոր նշանակություն ունեն ռա զմածովային ուժերի հարաբերությունների

ամրապն դման համար» , – ասել է Իսրայելի ռա զմածովային հրամանատար՝ ծովակալ Էյալ Հարելը: Վերջին ամիսներին Իսրայելը, Հունաստանն ու Կիպրոսը մի շարք քայլեր են ձեռնարկել կապերն ամրապն դելու համար, ներառյալ 2000 մեգավատ ստորջրյա էլեկտրական մա լուխի ու ծովի տակ 1900 կիլոմետր գազատարի կառուցման ծրագրերի: 3 երկրների պաշ տպանության նախարարները հանդիպել են նոյեմբերին ու պայմանավորվել են ավելացնել ռազմ ական համագոր ծակցությունը:

Добавить комментарий