Ռուսական լազերային ՀՕՊ-ը կկարողանա հար վածել անօդաչու թռչող սարքերին մինչև քսան կիլոմետր հեռավորության վրա: Այս մասին հաղորդում է «Ավիա Պրոն»: Տեղեկությունը, որ ի հայտ եկել այն մասին, որ ռուսական զի նուժը փորձարկում է նորագույն զե նքի նախատիպը, մասնավորապես խոսքը հա կաoդային լազերային համալիրի մասին է, թույլ է տալիս դա տել, որ շուտով այդ զե նքը կլինի անօ դաչու սարքերի դեմ

պա յքարի ամենաարդյունավետ միջոցը: Այս պահին հայտնի է, որ նախատիպի կողմից թիրա խի nչնչ ացման արդյունավետ տիրույթը կազմում է մոտ հինգ կիլոմետր, այնուամենայնիվ, սպասվում է, որ սե րիական համալիրը կկարողանա խո ցել թիրա խները մինչև քսան կիլոմետր հեռավորության վրա: Տարբեր գնահատականների համաձայն, այդ համալիրները ռուսական բանակի սպա ռազի նության մեջ

կհայտնվեն մինչև 2025 թ-ը: Այս ՀՕՊ համալիրները կդառնան արդյունավետ զե նք ցանկացած անօ դաչու սարքի դեմ պա յքարելnւ համար: Մինչ օրս թուրքական «Բայրա քթար» անօ դաչու թռչող սարքերը ցույց են տվել ամենամեծ արդյունավետությունը, այնուամենայնիվ, վերջիններս համեմատաբար անօգուտ են ռուսական «Պանցիր»

հակ աօդային պաշտ պանության հրթ իռային համակարգերի դեմ: Այնուամենայնիվ Ռուսական լազերային ՀՕՊ համակարգերը կկարողանան արագորեն հետ մղել անօդաչուների նույնիսկ զանգվածային հար ձակnւմները:

Добавить комментарий