Նարեկ Սարգսյանը իր էջում գրել է. Այդուհանդերձ, քանի որ ես արդար եմ (կամ առնվազն փորձում եմ արդար լինել), պետք է նշեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը՝ հան ցագործ լինելով հանդերձ, իր ողջ կյանքում Հակաստանի Հանրապետության համար մի շատ լավ բան է արել: Քոչարյանն իր շուրջն է հավաքել մեր հասարակության թեր մացքը՝ նման կերպ կատարելով քամիչի դեր: Ինչպես կե ղտաջուրը՝ անցնելով քամիչի միջով, զուլալվում է,

այնպես էլ Ռոբերտ Քոչարյանի շնորհիվ հասարակությունը «զուլալվել է»՝ քանի որ ողջ անբար ոյական մասսան հավաքվել է մի տեղ՝ Քոչարյանի շուրջը — գո ղեր, հան ցագործներ, ստ ախոսներ, զրպ արտիչներ, հացկատակներ, պաշ տոնամոլներ, կաշա ռակերներ, մարդասպ աններ, պնակ ալեզներ, ս ուտ վկայողներ, հայ հոյախոսներ ևն, ևն, ևն: Եթե առանց Քոչարյանի — մեր երկրի տակ անքի ամբողջական ցանկը ժողովելու համար

հսկայական ջա նքեր պետք է ծախսվեին, ապա Քոչարյանի շնորհիվ էդ գործը արդեն իսկ արված է: Նայեք, թե ովքեր են Քոչարյանի շուրջը ու կտեսնեք որ անգամ պրոֆեիոնալ ավազակախմբերի, բան դաների և պոռն կատների մեջ դժվար թե լինի անբար ոյականների, հանց ագործների և ստ ախոսների էդ աստիճանի կենտրոնացում: Քոչարյանը գործի մեծ մասը արել է: Մնում է մի նորմալ իշխանություն, որը մի հար վածով էդ բոլորին կլցնի բան տերը և երկիրը վերջապես կազատի տ եռորի մշտական սպա ռնալիքից:

Leave a Reply