Նարին Փայլակյանն իր էջում գրել է. Լուսանկարը որ տարածվում է ,բոլորովին էլ կանաչ լույսի սպասող Քոչարյանի մասին չէ ,այլ այն մասին, որ նա ազատ քայլում է փողոցում ։Գիտե՞ք ինչու է հանգիստ ,որովհետև վստահ է,որ այս իշխանության ու համախ ոհների մեջ մարդասպ աններ չկան։ Այդ լուսանկարի կողքին թերևս արժե դնել բազմաթիվ

ոստ իկաններով շրջապա տված տեղաշարժվող վարչապետի լուսանկարը։Իսկ ինչու՞ են Նիկոլին
այդպես պահ պանում ։ Կարծում եմ պատասխանը բոլորս գիտենք ։Դրա պատճառը ամենևին էլ այն չէ ,որ իբր «Նիկոլը ժողովրդից է վա խենում»,այլ այն որ լուսանկարի «կարգապ ահ քաղաքացին» հայտնի

է իշխանության հասնելու իր արյ ունոտ մեթոդներով։
Այնպես որ ,մի բարևի համար մարդ սպ անող Ռոբիկը հանգիստ կարող է քայլել փողոցով ։Մենք զզ վում ենք իրենից, սակայն մարդասպ ան չենք …իսկ Նիկոլին, այո’, պետք է լավ պահպանել …մարդասպ աններից։

Leave a Reply