Ա’յ մոնղոլ֊թուրք֊սելջուկներ,այսօր, դուք ևս մեկ անգամ ապացուցեցիք, որ ամենամեծ վիրու սակակիրներն ու հայրենիքի դա վաճանները դուք եք և ձախողումները տեղի են ունեցել ձեր դա վադրությունների պատճառով, որ…Փայլակ ՈՒռուսյան

Փայլակ ՈՒռուսյանն իր էջում գրել է. Լավ, վերջապես ասեք, այ տա կանքներ, ի՞նչ եք ուզում դարերով 1000 ու մի դա րդ տեսած, ց ավ և վի շտ կրող, իր հող և ջրին տեր՝ հայ ժողովրդից։
Լավ, որտեղից ձեզ այդքան թու յն, թա րախ և ատ ելություն, հայ ժողովրդի նկատմամբ, որ նույնիսկ այս աղե տալի համավա րակի և հետպա տերազմյան ծ անր շրջանում դուք ոճ րագործ թուրքին բնորոշ գործելաոճով ամեն ինչ անում եք,

ժոր էլ ավելի խորանա ժողովրդի դա րդը, վի շտն ու ց ավը։ Դուք չիբ անի նման տարածված եք երկիրը սնող և շունչ տվող կարևորագույն խոշոր ռա զմական տնտեսական, գիտական մշակույթի ու ամենավտա նգավորը, որ ձեր փտ ած արմատներով խր ված եք երկրի տարբեր կառավարման համակարգերում, որոնց միջոցով սա դրում և դա վադրություններ եք կազմակերպում ժողովրդի

լեգիտիմ իշխանության, կառավարության, Վարչապետի ու նրանց ընտանիքների նկատմամբ։
Ա’յ մոնղոլ֊թուրք֊սե լջուկներ,այսօր, դուք ևս 1 անգամ ապացուցեցիք, որ ամենամեծ վի րուսակակիրներն և հայրենիքի դա վաճանները դուք եք ու ձախողումները տեղի են ունեցել ձեր դա վադրությունների պատճառով, որ մոռացության տաք ձեր ալան ու թա լանը։ Իսկ պա տերազմը շահարկում եք, որ ժողովրդին հանեք իր լեգիտիմ իշխանության դեմ։ Դուք ապ ուշ, տ գետ և ոչխարագլուխներ եք։ Այ ող որմելի ոչնչություններ նման բան հնարավոր չէ… Ամենածա նր

իրավիճակներում միշտ էլ հայ ժողովուրդը կարողացել է հաղթահարել բոլոր տեսակի դժվ արություններն ու արհա վիրքները։ Իսկ այսօր, քան երբեք, մենք՝ ժողովուրդը միասնական է և վստահ եմ, ժողովուրդը կհաղթահարի նաև այս տխուր ու աղե տալի ճգն աժամը։ Վերջում, ժողովուրդ ջան, ես վստահ եմ և համոզված, որ մենք ավելի միասնական ենք դարձել, դրա համար հունիս ամսին մենք պետք է մեր վճռական ձայնով մեկ ընդմիշտ մեր ժենք մեզ պա տերազմ հայտարարած հան ցագործ բա նդային

ու հետընտրական շրջանում պարտադրենք նոր ձևավորվող մեր ներկայացուցիչներին, որ բոլոր հան ցագործները իրենց կատարած հան ցագործությունների ու թա լանի համար պատասխան տան։ Նաև Ձեզ ասեմ, կարծում եմ հան ցագործ բան դան ընտրություններին մասնակցելու է մեկ ուժով է, թե ինչպե՞ս, ես այդ մասին Ձեզ կտղեկացնեմ։ Մենք, ևս մեկ անգամ աշխարհին պետք է ցույց տանք, որ Մենք՝ ժողովուրդն է տերը իր երկրի։