Սու տասանն ու <<մեծ կոմբինատորը>> վարպետորեն կատարելով իր դերը, հավատավոր մոլորյ ալներին <<առաջնորդում>> է մի հանգրվան, որտեղ… Սենոր Հասրաթյան

Սենոր Հասրաթյանն իր էջում գրել է. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռն զբաղեցնող պատահականությունը փորձված սու տասան և <<մեծ կոմբինատոր>> է, իսկ հանրության մի որոշակի շերտ, պարզապես, նրա հլու-հնազանդ կամա կատարը: Վերջինս առանց մտածելու, սակայն համառորեն հավատալով՝ գնում է նրա հետևից… Գնում է իրականությունից օտա րված՝ աչքերը և ականջները փակ… Իսկ սու տասանը և <<մեծ

կոմբինատորը>> վարպետորեն կատարելով իր դերը, հավատավոր մոլորյալներին <<առաջնորդում>> է մի հանգրվան, որտեղ չի լինելու ոչ միայն այն, հանուն ինչի (հացի) նրանք գնում են, այլ ցա վալիորեն առերե սվելու են մի իրականության, որտեղ տիրելու է համատարած (և՜ հացի, և՜ Հայրենիքի) ամայություն… Այս ամենի արդյունքում ստեղծված դժ վարությունների ողջ ծ անրությունն

ընկնելու է Երկրի և ժողովրդի վրա, իսկ թե ինչպիսի ավարտ է ունենալու սու տասան և <<մեծ կոմբինատոր>> պատահականութան կենսագրությունը, դա արդեն էական չէ, անգամ,եթե ժողովրդի պահանջով նրան, ինչպես ինքն է ասում՝ <<պատի տակ գնդ ակահարեն...>> Վերջապես բացեք ձեր աչքերը և ականջները, մարդի՜կ…