Ինչպես կարելի է քննադա տել ինքնիշխան երկրի ղեկավարին, այ քաղաքագետի ծաղր, երբ…Սամվել Սմբատյանի կո շտ պատասխանը Սերգեյ Միխեևին

Այ, քաղաքագետի ծաղր, ինչպես կարելի է քննադա տել ինքնիշխան երկրի ղեկավարին, երբ…Սամվել Սմբատյանի կո շտ պատասխանը Սերգեյ Միխեևին: Սամվել Սմբատյանը գրում է. Կասպյան ջրերում լող տվող էս անտեր հա յվանը, պարզ է, թե որտեղից է վերցրել իր գա րշելի ինֆորմացիան, ու իհարկե երևանյան մատակարար մի աղբյուրից, դրված պիցցայի տուփի մեջ: Այ, քաղաքագետի ծաղր, ինչպես կարելի է քննադա տել ինքնիշխան երկրի ղեկավարին և նրան 80 տոկոսից ավելի ձայն տված

ժողովրդին, չայցելելով Հայաստան լսելու համար բոլոր կողմերին ու հատկապես դիրքերում կռվ ած հայ անպար տելի զինվորներին, սպ աներին, ովքեր ինչպեսև գերագույն գլխավոր հրամ անատարը չեն պարտ վել, այլ’ էդ տարածված կե ղծ տեղեկությունը, ընդամենը հետևանք էր Շուշիի ան կումը դա վադրաբար կազմակերպած որոշ բազմազգ ռեակցիոն ուժերի’ հենց այդ նպատակի իրականացման պատրվակով մի շարք երկրների, գլխավորապես անմիջական թշ նամիների’ ադրբեջանա-թուրքա-իրայելական ագրե սորների ու

մշտապես միայնակ Հայաստանի միջև պա տերազմը հրադա դարով ավարտի, ինչը երբեք պար տություն չես համարի, այլ’ սա աշխարհի նենգաբա րո անտարբեր աշխարհի բոլոր ժողովուրդների (բացի թուրքերից, որոնց նաև դուք’ ռուսներդ գլխի վրա եք դնում) նախահայր հայոց քաջարի, խաղաղ և տաղանդավոր ազգի միջև: Արարչի հայացքի ներքո տեղի ունեցած ամենաստ որ, ամենաանհավասար, աշխարհի համար վճռական փորձություններով ուղեկցվող հակամար տություններից ամենաանա րդարի համար, նույն էդ աշխարհը կհա տուցի

դառնագին աշխարհածավալ իր մե ղքերի ու
այսօր ևս’ թշ նամական երկրում չորս ամսից ավելի հայ մեծաթիվ գեր իների ազատման խնդրի լուծման գործում անհաղորդ ու ամուլ պահվածքով որդեգրած անտարբերության պատճառով ,երբ առանց այն էլ Բարձրյալի բարկությունը առարկայական նշաններով հասնում է բարձրակետին: Եվ ճակատագրական այս փուլում, Սերգեյ Միխեև, ակնհայտ է ու զգալի քո նմանների տխ րահռչակ ներդրումը, որի հիմքը դրվել է դեռևս ցարական Ռուսաստանում դարևկես առաջ:

Այստեղ տեղին է մեջբերել’ ադրբեջանցիների ու մոսկովյան հրեա որոշ գործիչների պատվերով ձեր մի քանի լրատվամիջոցներով հանիրավի անվանարկված հայ մեծ զորավար, փիլիսոփա ու հանրագետ ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀԻ մի գրառումը.
«Հայությանը մեջտեղից վերա ցնելու ծրագիրը Մեծ եղ եռնից 30 տարի առաջ Կովկասի փոխարքա Գոլիցինի բերանով 1885թ. առաջինը պետականորեն Ռուսաստանը հրապարակեց. «Ես կհանգստանամ այն ժամանակ միայն, երբ Թիֆլիսի թանգարանում

ցուցադրեն հայի կմախքը’ի հաստատումն այն փաստի, որ Կովկասում ինչ-որ ժամանակ ապրելիս են եղել նաև հայեր»: Եվ հենց էս դա հճի խոսքի առիթով, Միխեև, իմացած եղիր, որ ամբողջ աշխարհն էլ իր մե ղքերի համար, որ ոչ նչանա Արարչական նախախնամությամբ, ապա ինչպես ամեն անգամ, հայ էթնոսին է վերապահված սրբազան Արարատի փեշերին Աստծո կամոք մարդ տեսակի իր գենոտիպ բնօրինակով նորովի վերականգնել, սկզբնավորել ազգերի ընտանիքը,

սակայն առանց թյուրք տարրի, իսկ ձեր մասով էլ, կտրվի հնարավորություն, սոսկ ապաշխարանքով ստանալ Տիրոջ բարեհաճությունը: Իսկ, որպեսզի խոսքս լինի արժանահավատ, բերեմ հանճարեղ բրիտանացի բանաստեղծ ՋՈՐՋ ԳՈՐԴՈՆ ԲԱՅՐՈՆԻ վկայությունը հայերի մասին. «Դրախտը զետեղված է եղել Հայաստանում: Հայաստանը, Ադամի

սերունդների նման, նույնքան թանկ վճարեց իր հոգու մասնակցության համար ԱՅՆ ՄԱՐԴՈՒ ԵՐՋԱՆԻԿ ԼԻՆԵԼՈՒՆ, ՈՐՆ ԻՐ ԵՐԿՐԻ ՓՈՇՈՒՑ ԷՐ ՍՏԵՂԾՎԱԾ»:
Այնպես, որ մեր ՓՈՇՈՒՑ առաջացած ռուս ազգը (հանած իշխող վերնախավին) խայտ առակող Սերգեյ Միխեև ,դու քո երկրի դար դերը լացի, թե՞ վա խենում ես: Դե իհարկե ,չէ որ վա խկոտ մարդը մշտապես իր նման չ արի կողմն է պաշտ պանում: