Փայլակ ՈՒռուսյանն իր էջում գրել է. Այ թերզարգացած քառակուսի ուղեղով անա սուններ, բավական չէ օրվա քսանչորս ժամը ձեր զառա նցանքներով ջուր լցնեք թշ նամու ջրաղացին։ Այ տակ անքներ, իբր ինչ եք քարոզում, թե թուրքը 100֊200 մ է հեռու մեր սա հմաններից։ Տո թուրքին էլ, ձեզ էլ… Այ սա դրիչ պո ռնիկներ, թող իրենք մտածե՞ն… Այ վիժ վածքներ, հատուկ վա խի

մթնոլորտ եք ստեղծում ժողովրդի մեջ, էլ չեմ ասում փոկրիկ երեխաների շրջանում։ Այ տակա նքներ, մենք մեր փոքրիկներին չա րություն անելու համար ոստիկանով ենք վա խեցնում, իսկ թուրքը իր լամու կներին վա խեցնում է, որ սուս մնան, թե չէ հիմա ԱՆԴՐԱՆԻԿ փաշան կգա… Ի՞նչ է, դուք սրա մասին չգիտեի՞ք, կամ ի՞նչ է դուք թուրքերի հետ չէիք ապրել,թե մոռացել եք։ Ավելին ասեմ, 20֊րդ դարի սկզբներին Բաքվում, Շուշիում ու Ադրբեջանի այլ

քաղաքներում ավելի շատ ազգամիջյան ջար դեր են եղել, ի՞նչ է թուրքերի հետ չեիք ապրում, թե ձեզ դրել եք էշի տեղ… Առանց մտածելու Հայրենիքի փրկությունից և հայրենասիրությունից եք խոսում, երբ առանց ժողովրդի Հայրենիք չես ունենա, իսկ դուք սա դրում եք, որ բոլորը քո չվոր դառնան։ Սա ինչ է,եթե ոչ պետական ծա նր հան ցագործություն ու դա վաճանություն։ Լավ, հիմա իմ հարցին թող

պատասխանեն որոշ քաղաքական պո ռնիկ գործիչները, 1988 թվականին ադրբեջանի բնակչությունը 6,մլն.էր, իսկ Հայաստանի բնակչությունը 3,6 միլիոն։ Այսօր, թուրքը հատել է տասը միլիոնը, իսկ մենք 400 000֊ով պակասել ենք։ Այս ազգադա վ ու կոր ծանարար քաղաքականության համար ով պետք է պատասխան

տա.. Հիվ անդի նման զառ անցում եք երեսուն տարվա ձեռք բերումից և հաղթանակներից
փոխանակ ձեր բա րբարոս ցեղատեսակի կողմից կատարված վայրա գություններից, ալան֊թա լանից և դա վադրություններից զառ անցեք։
Միևնույնն է մենք միասնական ենք և մենք՝ ժողովուրդն է տերը իր երկրի։

Добавить комментарий