Այն այլանդա կություններն, ալան֊թա լան ու սպա նությունները, որ իրենք են կատարել երկրի ու ժողովրդի հանդեպ, այսօր այս սրի կա բան դան…Փայլակ Ուռուսյանի կո շտ գրառումը

Փայլակ ՈՒռուսյանը գրել է. Էս քառակուսի ուղեղով, փոստի թանաքաման լր բերի երեսներին ոչ ամոթ կա, ոչ աբուռ, ոչ էլ սրանց երեսին մեռոն են քսել…Բայց երեսներին հոլանդական խոզի կաշի քաշած, լր բերը սրբեր են դառել։ Այն այլանդա կություններն, ալան֊թա լան և սպա նությունները, որ իրենք են կատարել երկրի և ժողովրդի հանդեպ ու որի համար ժողովուրդը իր ոտնահ արված

իրավունքի համար պայ քարում էր, այսօր այս սր իկա հանց ագործ բան դան դուրս է եկել ընդ դեմ ժողովրդի լեգիտիմ իշխանության ու իր քաղաքական պո ռնիկ֊պոռ նիկուհիների փչացա ծության աստիճանով է մտածում և դա տում ժողովրդի իշխանության հանդեպ։ Էս փոստի թանակամանները, թութակների նման, ամեն երկրորդ արտահայտությունը “վարչապետի աթոռը զբաղեցրած անձը”֊ն է։ Լավ է, փառք տանք Աստծուն, որ չեն ասում, “իշխանությունը բռ նի ուժով զա վթած

վարչապետը”, ինչպիսին իրենք են եղել։
Վերջում, ինչպես քսռասունչորսօրյա պա տերազմում այնպես էլ այսօր, դա վադրաբար սա դրում են, որ նոր պա տերազմ է սկսվելու և որ Արցախը կորցրել ենք, ժողովուրդ ջան նման բան չկա և չի լինելու..;Աստված մի արասցե, եթե եղավ, ապա դա լինելու է ռուս֊թուրքական պա տերազմ, որը

մեզանի չի կախված։ Այսօր, մենք պետք է զարգացնենք մեր տնտեսությունն ու պայմաններ ստեղծենք գիտության համար, որպեսզի կարողանան ապահովել երկրի առաջընթացքը։
Ինչքան ուզում են թող զա ռանցեն, միևնույնն է, մենք՝ ժողովուրդն է տերը իր երկրի։