Դուք իսկապես կարծում էիք, թե ՍԴ-ն… Ստյոպա Սաֆարյանի ուշագրավ անդրադարձը

Ստյոպա Սաֆարյանն իր էջում գրել է. Մարտի մեկի գործի խնդիրը լուծվելու է. խաղի տեղ չկա, որքան էլ ՍԴ խրամա տչիկները մի թեթև պաս տան’ հետաձգելու համար մարտի երեսունի դա տաքն նության մեկնարկը։ Ենթադրենք տաս կամ քսան օր շահեցիք, թեպետ դրա վրա էլ կասկածում եմ։ Բա հետո? Իմ ց ավը նա է, որ դա տական իշխանության ռեֆորմը տապ ալեցին իշխանության

մեջ ներդրված որոշ “իրավագետներ”: Մի բան, որի մասին շատ շատերս զգուշացրել ենք’ ուշադիր լինել, թե ով ինչ խորհուրդ է տալիս, որովհետև բոլոր իրավական գործընթացների “դիզայնը” կասկածելի պրոֆե սիոնալիզմով է արվել, եթե չասենք’ միտումնավոր։ Խնդիրն այն է, որ երկիրը պետք է ունենա այնպիսի դա տական համակարգ, որտեղ օրինականության և արդարադա տության համար կռ իվ չտա մի ողջ հասարակություն և այն էլ մի

գործով… Այս խնդիրը լուծվելու է ու կլուծվի։ Բա ընտրական վե ճերի կամ այլ իրավունքների հետ կապված ես կամ ուրիշը ոնց գնանք կանգնենք այդ խրամ ատչիկների առաջ, որ մեր “վճ իռը” կարդան, և Իմ քայլի թավ շյա առաջադրած խրամա տչիկները որոշման եզրափակիչ մասով համակարծիք լինեն և լավագույն դեպքում հատուկ կարծիք գրեն “պատճառաբանական” մասի վերաբերյալ, մյուսներն էլ ընդհանրապես հատուկ կարծիք չգրեն… Դուք իսկապես կարծում էիք, թե ՍԴ-ն մեր համար միայն մարտի մեկի գործով էր կարևոր? Այդքան հիմ արի տպավորություն թողել էինք?