ԱՄՆ-ի հիսուն նահանգներից 49-ը ճանաչել են ցեղաս պանությունը, թուրք լրագրող Ալի Չընարը փորձել է կանխատեսել, թե ինչ կարող է լինել Բայդենի կառավարության կողմից ցեղասպ անության ճանաչումից հետո: Նախ տեղեկացնենք , որ Թուրքական մամուլում ակտիվ քն նարկվում է ապրիլի քսանչորսին ընդառաջ ԱՄՆ-ի նախագահ Բայդենի կողմից Հայոց ցեղաս պանության հնարավոր ճանաչման թեման: Ալի Չընարը Սպիտակ տան իր

աղբյուրներից տեղեկացել է , որ Բայդենը պատրաստվում է ճանաչել Հայոց ցեղասպ անությունը: Այս հարցի շուրջ նա զրուցել է թուրք-ամերիկյան համայնքի ղեկավար Էրգուն Քըրլըքովալըի հետ, ով նկատել է, որ նման որոշումից հետո կարող են վերաբացվել ամերիկյան դա տարաններnւմ քն նված մի շարք դա տական գործեր, որոնց դեպքում նախկինում կայացվել են որոշումներ ոչ հայերի օգտին: Մասնավորապես կառավարության ճանաչումով ասպարեզից դուրս կգա

այն հիմնավորումը, որով ֆեդերալ դա տարանները կարողանում էին մե րժել հայերի ներկայացրած տարբեր փոխհա տուցումների հա յցերը՝ չնայած նահանգային դա տարանների՝ արդեն իսկ կայացրած հակառակ որոշումներին: Այսպիսով հայերը կարող են նախկինում պա րտված դա տավարությունները վերաբացել: Քըրլըքովալըի խոսքով՝ հայերը կարող են բարձրաձայնել տարածքային պա հանջներն ու նյութական փոխհա տուցման հարցերը։

Добавить комментарий