Ահա՝ թե ինչ բացահայտեցին գիտնկանները Հիսուս Քրիստոսի թա ղման և հար nւթյшն վայրը հետազոտման ժամանակ . Բացառիկ փաստեր

Մոտ 500 տարվա ընթացքում 1-ին անգամ գիտնականները բացելով Հիսուս Քրիստոսի դա մբարանը` հետաքրքիր բացահայտում են կատարել , որը նաև իրենց է զարմացրել : Վերին սալաքարի տակ, որը իդեպ ծառայել է որպես դագ աղի կափարիչ, եղել է ևս 1 սալաքար` մարմարից ու մոխրագույն , որի վրա եղել է փորագրված խաչ։
Գիտնականները առայժմ չեն ցանկանում հայտարարել , թե ինչ են նրանք գտել 2- րդ

սալաքարի տակ, բայց հաստատում են , որ գտածոն վստահ ապացույցն է այն բանի , որ Երուսաղեմում հետազոտության ենթարկված դամ բարանը հենց այն դամ բարանն է, որը 4-րդ դարում հայտնաբերվել է Կոնստանտին կայսրի կողմից։ Այսպիսով, հաստատվում է այն փաստը , որ ամբողջ աշխարհից միլիոնավոր ուխտավորներ խոնարհվում են Հիսուս Քրիստոսի իրական դամ բարանի առաջ ու դա արդեն անքն նելի է։

Երբ հնագետները հանել են Տիրոջ գերեզ մանը ծածկող սպիտակ մարմարե սալը, նրանք հանդիպել են կրաքարե դարակի, որի վրա հավանաբար դրված է եղել Հիսուս Քրիստոսի մարմինը: Հայտնաբերել է նաև 2-րդ մարմարե սալը, որը նախկին հետազոտողները չէին տեսել, ու որի վրա, նրանց կարծիքով, XII դարում խաչակ իրները խաչ են փորագրել: Ի դեպ, որպեսզի մաս ունքները

չգողանան, 15-րդ դարում Հիսուս Քրիստոսի դամ բարանը փակվել է։ Այս բացահայտումը վերջապես լուծում կտա աստվածաբանների, հնագետների ու պատմաբանների բազմադարյա վե ճին այն մասին, որ Երուսաղեմում Տիրոջ գերե զման կոչվող վայրն իսկապես այն տեղն է, որտեղ թա ղվել է Հիսուս Քրիստոսը։