Փայլակ Ուռուսյանը գրում է. Աշխարհում չկա մի երկիր, ուր բոլոր տեսակի տնտեսական, քաղաքական և ուրիշ քր եական հա նցագործությունները սերտաճած և միաձուլված լինեն մեկ ամբողջության մեջ, բացառությամբ մեր երկրի, որտեղ երերսուն տարի շարունակ գործել են կոպիտ,

դա ժան, վայ րագ և անկիրթ ուժերի իշխանություն։
Ավելին կասեմ, հան ցագործ բա նդան էնքան է միաձուլված, որ անգամ նրանք ժողովրդի կողմից մերժ վելուց ո. ժողովրդի հաղթանակից հետո, այսօր, անխզ ելիորեն իրար հետ համագործակցում են։ Նրանք տի րապետում են ոչ

միայն հսկայական ֆինանսական միջոցների, այլ, տնօրինում ու պահպանում են երկրի տնտեսության միջին ու խուշոր տնտեսական, ռազ մական բնագավառի միջոցներին ու ամենակարևոր՝ տեղեկատվական դաշտի բնագավառին, որի միջոցով իրականացնում են իրենց ազգակոր ծանարար

քաղաքականությունը։ Ա’յ կրոնապի ղծ և չկնքված անհավատներ, անգամ Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հարության օրն եք խաթարում և անարգում ձեր սադ րիչ և ստահոս զառանցանքներով։ Բոլոր ազգակոր ծանարար սցենարները գրում են, մշակում են, պլանավորում են, հետո սկսում եք զառանցել հավկիթի թանկ վաճառքից, որի շուկայի 95 տոկոսին

դուք եք տնօրինում, թու’ ձեր անբա րոյական…
Հայոց Պատմության մեջ, վերջին երեսուն տարին ու դուք կհիշվեք, որպես ձեր տա կանքների կողմից մեր երկրի հզոր և զարգացած տնտեսությունը ալան֊թա լանի, ավե րակի վերածող, ժողովրդին աշխարհով մեկ քոչվոր դարձնող մոնղոլ չինգիզ խանի և տաճիկ՝ թուրք֊սելջուկի ժառանգորդների։ Ա’յ տաճիկներ, լավ հասկացեք ձեզ պատ ժելուց ու մեր Սուրբ հողից

դուրս շպր տելուց հետո միայն կարող ենք հզորանալ և զարգանալ։ Իսկ այն, ինչ կորցրել ենք դարեր անընդմեջ, վստահ եմ, հետ ենք բերելու։
սեռժաքոչաղարաբաղի կլան, խորհուրդ եմ տալիս հայդա եղեք ձեր քամբախները, սակայն, ո’չ Արցախ։ Միևնույնն է, գալու է Ձեր պատասխան տալու ժամը։ Էշի երկար ականջներիդ օղ արեք, Մենք՝ ժողովուրդն է տերը իր պետության🇦🇲

Добавить комментарий