Ոմն Ռոբերտ Քոչարյան, ով ինձ համար հան ցագործ և ոճր ագործ երևույթ է,հայտարարում է որ նա… Հայկ Թորոյան

Հայկ Թորոյանն իր էջում գրել է. Ես Հայ եմ, և ինձ համար շատ ամոթալի է, որ այսօր, երբ ՀՀ-ում այլևս իշխանության տերը ժողովուրդն է, սակայն ոմն Ռոբերտ Քոչարյան, ով ինձ համար հան ցագործ ու ոճր ագործ երևույթ է, ով չլինելով Հայ՝ քսան տարի բռ նազա վթել էր Հայաստանը ու երկիրը ներսից քա նդել և ավե րել, վաճառել ու սեփականաշնորհել և այս ամենի հետ մեկ տեղ, դեռ այսօր էլ հերիք չէ, որ նա դա տապարտված չէ, նաև կարողանում է Հայաստանից ճող ոպրել ու կոռում պացված կաշա ռակեր Ռուսաստանի

հեռուստաալիքներով հանդես է գալիս, որ նա նպատակ ունի բռ նազավ թել Հայաստանը ու «ոչն չացնել» Հայ ժողովրդին։ Սա իսկապես ամոթալի է, սա փաստում է այն մասին, որ Հայաստանում չկա արդարադա տություն, չկա Դա տախազություն, չկա Հատուկ քն նչական մարմին, երբ Քոչարյան Ռոբը 1998 թվականից մինչ 2008 թվականը շատ անգամներ չա րաշահել է իր պաշտոնական դիրքը, որը նախատեսված է քր եական օրենսգրքի 308 հոդվածը։ Իսկ 2008 թվականի Մարտի 1-ին ակնհայտորեն «վա զանցելով իր պաշտոնեական

լիազորությունները»՝ բանակը ներգր ավել է քաղաքական գործընթացների մեջ ու նրա արած այդ գործողությունները համընկնում է քրե ական օրենսգրքի 309 հոդվածի պահա նջներին, սակայն անհասկանալի պատճառներով ՀՀ Գլխավոր դա տախազը չի կիրառել այս հոդվածը, գերադասելով 300.1 հոդվածը։ Հ.Գ. Ի՞նչ է՝ նախագահը իրավունք ո՞ւնի մարդ սպ անել, հրահ անգել մարդ սպ անեն ու մի՞թե դա լիազորությունների չա րաշահում չէ, իսկ ինչո՞ւ դա տախազությունը 308 և 309 հոդվածի պահա նջներով մե ղադրանք չառաջադրեց Քոչարյանին, փոխարենը գերադասեց

Սահմանադրությունը տա պալող հոդված կիրառել, այն պարագայում, երբ դեպքը տեղի է ունեցել 2008 թվականի Մարտի 1-ին, սակայն այս հոդվածը ուժի մեջ է մտել, 2009 թվականին, սա ի՞նչ է, եթե ոչ դա տախազի կողմից մտածված շախմատի քայլ։ Առաջիկա ընտրություններին Հայաստանում պետք է ոչ մի հան ցագործ չմասնակցի ընտրությանը և առհասարակ պետք է բոլոր կուսակցությունների առաջնորդները լինեն Հայ, Քրիստոնյա ու ժողովրդավար։ Роберт Кочарян должен сидеть в тюр ьме и точка.