Սեռժաքոչաղարաբաղադաշնակի կլանի հիմնական նպատակը մեկն է և դա հետևյալն է… Փայլակ Ուռուսյանի ԿԱՐԵՒՈՐ գրառումը

Փայլակ Ուռուսյանը գրել է. Սիրելի հայրենակիցներ, վերջերս որոշ ՖԲ֊ի ընկերների շրջանում անհանգստություն ու ճն շված իրավիճակ եմ տեսնում հրե շատեսակի քր եական գորրծի կապակցությամբ։ Անհանգստանալու կարիք չկա, այս ամենը հան ցագործ կլանի հին ԱԺ֊ի կողմից ընտրված դա տախազի ուղղակի ու անուղղակի ձեռքի գործն է, որի տեսակը համահունչ է իր կլանին։ Այսօր,Մենք՝ժողովւրդը պետք է պատրաստ ու անկոտ րում լինի, որ կարողանանք դիմակայել ժողովրդի

դեմ պա տերազմող քոչասեռժաղարաբաղադաշնակի կլանին։ Կլանի հիմնական նպատակն է բա խումներ առաջացնել երկրում։ Մի հավատացեք պոռ ոտախոս խա բեբայի տեսակներ՝ Քոչին և Սեռժին։ Նրանք իրենց վ ատ խաղաթղթերով բլ եֆ են անում ու խաղ ամոլ խաղացողի հոգեբանությամբ մոլո րացնում ու շփոթության մեջ են գցում մեզ՝ ժողովրդիս
ԲԱԶՄԻՑՍ ԱՍԵԼ ԵՄ,ՄՈՌԱՑԵ’Ք, ԹԵ ՆՐԱՆՔ ՆՈՐԻՑ ԿՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՆԱՆ, ավելի լավ է մտածենք վերակե նդանացման բաժիններւ գտնվող մեր հիվ անդների

մասին, քան ազգադ ավ դիա կների մասին։
Այսօր, սրացումներ պետք չեն, տեսեք, թե ինչպես են ինքնաոչն չանում, հիշեք նրանց ամոթալի միտինգնեը, փողոցների փակելը, Հրապարակի վրանները, Բաղրամյան և Դեմիրճյան փողողոցների նստացույցը և քոչվոր մոնղոլական ժամանակակից ճոխ բարիքներով վրանների տեղադրումը, բա ինչի՞ չեք ասում ինչպես եղա՞վ, բա ու՞ր են հիմա…
Ժողովուրդ ջա, ինչ մնում է տակա նքների վիրա վորական արտահայտությունները ժուղովրդին ու նրա

լեգիտիմ իշխանությանը հավատացեք կգա ժամանակը բոլորն էլ պատասխան են տալու իրենց արարքների համար։ Նրանց լկ տի պահվածքը հատուկ է արվում։ Հետևությունները թողնում եմ Ձեզ… Վերջում, հրե շատեսակները և իրենց կլանը զառանցում է, թե իբր պա տերազմ է, լինելու։ Սու’տ է։ Աստված մի արասցե, եթե

տարածաշրջանում նոր պա տերազմ սկսվի ապա այն լինելու է ռուս֊թուրքական։ Եկեք միասին Փառք և Պատիվ տանք մեր Ոստիկաններին, ովքեր բարձր պատասխանատվությամբ են կատարում իրենց պարտականությունները ժողովրդին պաշ տպանելու գործում։ ՄԻԱՍԻՆ։ Մենք՝ ժողովուրդն է տերը իր երկրի։