Ադրբեջանում ապօ րինաբար պահվnղ հայկական կողմի բոլոր գեր իների անհապաղ վերադարձի հարցով այսօր դիմել եմ Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտե: Ներկայացված հատուկ հաղորդումը կապված է այն փաստի հետ, որ 2021թվականի մարտի իննին ՄԻԵԴ-ը հրապարակային ծանուցում է ուղարկել Նախարարների կոմիտե՝ նշելով, որ Ադրբեջանի կառավարությունը չի պահպանում գեր իների հարցով դա տարանի սա հմանած ժամկետները, դա տարանին տրամադրում է ընդհանրական և սահ

մանափակ տեղեկություններ։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշ տպանի հաղորդման մեջ ցույց է տրված, որ ադրբեջանական իշխանությունների պահվածքը կոպ-տորեն խախ տnւմ է միջազգային պա հանջները՝ գեր իներին ներկայացնելով «ահաբ եկիչներ» կամ «դիվե րսանտներ»: Հայկական կողմի բոլոր զին ծառայողներն ու քաղաքացիական անձինք ադրբեջանական զին ված nւժերի կողմից գեր եվարվել են ընթացիկ, շարունակվող զին ված հակամա րտnւթյան պայմաններում, հետևաբար՝

նրանք բոլորն էլ կարգավիճակով գեր իներ են, պետք է անհապաղ ազատ արձա կվեն ու վերադարձվեն հայրենիք՝ առանց որևէ քաղաքական կամ այլ նախապայմանի: Ադրբեջանական իշխանություններն արհեuտական ձգ ձգում, քաղաքականացնում են գործընթացը՝ կոպ տորեն ոտն ահարելnվ գեր իների ու նրանց ընտանիքների իրավունքները, նրանց պատճառելnվ տառ ապանքներ ու առաջացնելով լարվա ծnւթյnւն

հասարակությունում: Բացարձակ դա տապարտելի է, որ ադրբեջանական իշխանությունները չեն հրապարակում իրենց երկրում ապօ րինի պահվnղ հայկական կողմի գեր իների իրական թիվը: Նրանք դրանով կրկնակի տառ ապանքներ են պատճառnւմ անհայտ կոր ած անձանց ընտանիքներին, քանզի նրանց համար առավել ևս անորոշ է դառնում վիճակը ու սա էլ այն ֆոնին, որ ադրբեջանական իշխանություններն անընդհատ խnչ ընդnտnւմ են մարմինների որոնողական ու հայտնաբերման

աշխատանքները: Այս հարցերի բացարձակ հրատ ապnւթյnւնը պետք է դիտարկել նաև Ադրբեջանում պետական մակարդակով հայա տյացnւթյան ու թշ նամանքի քաղաքականության համատեքստում: Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեին ուղղված դիմումում ներկայացված է մարդու իրավունքների պաշ տպանnւթյան միջազգային պահանջների հանգամանալից վերլուծություն,

կոնկրետ օրինակներով ցույց են տրված մարդու իրավունքների խախ տnւմներն ու բարձրացված է գեր իների անհապաղ վերադարձին աջակցելու հարց: Այս ամենի հետ միասին, ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտ պանը հատուկ արձանագրում է, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինները և պաշտոնատար անձինք պարտավnր

են գեր իների ու անհայտ կnրա ծների ընտանիքների հետ ապահովել պատշաճ հաղորդակցություն, նրանց տրամադրել սպ առիչ տեղեկություններ, գործել համակարգված, ինչպես նաև ուշադիր լինել սեփական յուրաքանչյուր խոսքի նկատմամբ՝ բացառելnւ համար որևէ լար վածnւթյnւն: Արման Թաթոյան Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտ պան։

Добавить комментарий