Փայլակ Ուռուսյանը գրում է. Սեռժռուբաղարաբաղի բան դան գեր իների վերադարձը շահարկելով, այն դարձրել է ժողովրդի ու նրա լեգիտիմ իշխանության դեմ պայ քարի միջոց։ Սա ոտն ձգություն է Պետության ու Համայն Հայությանի իմիջին։ Նրանք ջուր է լցնում թշ նամու ջրաղացին, ու խոչըն դոտում են գեր իների վերադարձին։ Սիրելի գեր իների հարազատներ, այսօր գեր իների վերադարձի

հարցում ավելի շատ Վարչապետն է շահագրգռված, քան որևէ մեկը, առավել ևս հան ցագործ կլանը։
Հիշեք, նրանք քսանհինգ տարի շարունակ գործել են բուլորը֊բոլորի դեմ սկզբուքով, այսօր նրանք նորից գործում են նույն սկզբուքով։ Կոչ եմ անում մեր հայրենակից գեր իների հարազատներին, հեռու մնացեք ներքին թշ նամու սադ րանքներից, գեր իների վերադարձը նրանց համար մա հ է, նրանք

հատուկ են սադ րում, որ գեր իների հարցը չլուծվի։ Հետևությունները թողնում եմ Ձեզ… Ներքին թշ նամին հոգև վարքի մեջ է, որն էլ նրանց ավելի ագր եսիվ է դարձրել։ Վերջում, անցյալ օրվա տեղեկատվությունը թյուրի մածություն է եղել, որից պետք չէ ող բերգություն սարքել… Համայն Հայությունը այսօր, քան երբեք պետք է համախմբված ու անկո տրում լինի։ Մենք՝ժողովեւրդն է տերը իր երկրի։

Leave a Reply