Գե րիների հարցերով զբաղվում են բոլորը, բացի Հայաստանի իշխանություններից: Ավելին, հայաստանյան իշխանությունները ոչ միայն չեն զբաղվում, այլև…Արամ Գեվորգյան

Արամ Գեվորգյանն իր էջում գրել է. Այժմ գե րի ընկած տղերքին Բաքվում որպես ռա զմական հան ցագործ, որպես ահա բեկիչ են դա տում: Մեր թյուր իմացություն իշխանությունները ձեռքերը լվացել են էս հարցից: Մի դե բիլ ուսապարկ է իրեն մեջ գցում, ասելով, որ ինքն է զբաղում այս հարցերով, սակայն ստ ում է: Գե րիների հարցերով զբաղվում են բոլորը, բացի Հայաստանի իշխանություններից:

Ավելին, հայաստանյան իշխանությունները ոչ միայն չեն զբաղվում, այլև ծնողներին զուր հույսեր են
տալիս, տանում, ժամերով սպասացնում օդանավակայանում, հետո ասում՝ կներեք, չեղավ էս անգամ: Պատ երազմի դաշտում վիր ավոր տղերքն ինքնաս պան էին լինում, որ թուրքի ձեռքը գե րի չընկնեն: Երևի իրանք ավելի լավ գիտեին, թե դա ինչ է նշանակում: Ու ցա վոք մենք այսօր տեսնում

ենք դրա արտացոլումը. Բաքվի բան տերում թուրքն ա տղերքին տան ջում, Հայաստանում իշխանություններն են տղերքի հարազատներին տան ջում: Պատ երազմի ավարտից անցել է ուղիղ հինգ ամիս, սակայն մինչ օրս հայրենի իշխանությունները գաղտնի են պահում զո հերի, վիրա վորների, գեր իների և անհետ կորա ծների թիվը…