Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը հայոց պետականության, ժողովրդի ու իշխանության դեմ կեղ տոտ խաղեր են խաղում: Նպատակը մեկն է… Դավիթ Ղամբարյան

Դավիթ Ղամբարյանը գրել է. Ռուսաստանը և Ադրբեջանը հայոց պետականության, ժողովրդի և իշխանության դեմ կե ղտոտ խաղեր են խաղում: Նպատակը մեկն է, խա թարել երկրի ներքին կայունությունը , տա պալել Հայաստանում նոր նոր արմատավորվող ժողովրդի ինքնիշխանությունն ու խան գարել ազատ, ազնիվ և թափանցիկ ընտրություններին: Ինչքան էլ, որ վարչապետը փորձում է ցույց տալ, թե Պուտինը չի խառ նվում

Հայաստանի ներքին գործերին, այնուամենայնիվ զգացվում է, որ Ռուսաստանը ուզում է իր թեկնածուին տեսնել երկրի ղեկին, որովհետև Փաշինյանը այդպես էլ «Պուտինի մարդը» չդառավ: Դե ասենք, չէր էլ կարող դառնալ, որովհետև ազատ , դեմոկրատական համոզմունքներ ունեցող, օրենքի գերկայությունը հարգող, մարդու ազատությունները չսահմանափակող անհատը չի կարող Պուտինի

նմանի «մարդը լինել» , նրանց ջրերը երբեք մի առվով չեն կարող հոսել: Փաշինյանի և ՀՀ-ի հաջողությունը վտա նգ է Պուտինի նման ղեկավարի համար, որի իշխանությունը պահելու միակ միջոցը իր երկրի քաղաքացիների իրավունքները և ազատ խոսքը ճն շելն է… Պուտինին Ռոբերտներ և Սեռժիկներ են պետք, այսինքն մինի պուտինիկներ, որոնց հետ ոնց ուզենա այնպես էլ կարող է վերաբերվել…