Թաք ստոցից դուրս գալով դարի հարսանիք է պապան կրտսեր դո դին անում։ Գոնե ընդ իմանայիր, ասեիր պապ ջան… Վարսիկ Ճաղարյանի կո շտ գրառումը

Վարսիկ Ճաղարյանը գրում է. Նիկոլը ձեր թայ ֆից չէ, ձեր տեսակից չէ, գո ղ և բռ նաբար թա լանչի չէ, զինվորի հաց գո ղացող չէ, զուքարաններում վր եժ լուծող ընկերաս պան չէ, օլիգարխ և փայ մտնող չէ, և դրա համար մոլորակն անգամ կաշ առում եք ,որ Նիկոլը չմնա նա խան գարում է ձեզ, նա ձեր կողքը կանգնելը չնախնտրեց , նա նախնտրեց քաղաքացուն , սովորական քաղաքացուն, անհաշիվ փողերով չկաշ առվեց ։ Նա ընտրեց բզ կտված և

գե րությունից արդեն երեք տարի ազատագր ված քաղաքացու։ Էնքան եք ատ ում հայ և Հայաստանը, որ տղա էք բերում Հայաստանի վրա , խաղադր ույք էք դնում Հայատանը։ Դո դի Բուխանկի հարսանիքն է,իսկ մեր տղերքը դեռ ցա վերի մեջ են, ոմանք դեռ չեն գտնվել, լսվում է մայրերի աղի ողորմ ճիչը և դեռ շատերը հողին չենք հանձնել , իսկ սրա բուխանկեն կյանք և կռ վի ժամանակ իր կալվ ածքում թառած յուղալի պատառ էր խժ ռում և ոսկեզօծ հեռախոսով պա տերազմը որպես կռ իվ կինո նայում։ Թաքստոցից դուրս գալով դարի

հարսանիքա պապան կրտսեր դո դին անում։ Գոնե ընդ իմանայիր,ասեիր պապ ջան ամոթ է ՝ինձանից լավ տղերքի ար յունը դեռ հողը չի հասցրել կուլ տալ։ Սակայն կարաս ասես ՞,էդքան կաս որ ասես՞,հասկանում ՞ես որ ասես՞… Ինչ հայրենիք, ինչ Արցախ, ինչ ժողովուրդ, ինչ ազգ, մտահոգվել ազգի համար, ինչ հայ,ինչ Նիկոլը սխալ է իրենք ազգ են փրկում էս ինչ եք ասում Ափսոս հերոս տղերք ջան , դուք պատվով գնագիք , իսկ սրանք

անպատիվ կյանքն են վայելում դուք զո հվեցիք ,որ էս բուխանկի նմանները ուղեղները խմորից ապրեն և անարգեն ձեր գործը։ Մենք վր եժ ունենք նրանց դեմ ձեր փոխարեն ՝պիտի պայ քարենք, որ ձեր զո հողությունը անիմաստ չդառնա։ Հունիսի քսան կամ

գլխիկոր կթաք ցնենք մեր հայայացքը ձեզանից լուռ մրմնջալով «տղերք կներես, մենք արժանի չենք ,կամ էլ ուրախ ծաղիկներով կգանք ձեր հետ նշելու ազգի հաղթանակը , և կասենք տղեք մենք ձեր վր եժը լուծել ենք և դուք հաղթեցինք ,ձեր ար յան վրա հրճվողները պա րտվել են։