Պարզվում է, ՀՀ-ում թիվ֊1 ամբա ստյալը նոր փողամոլ ու դավադիր մտավորականների կլուբ է բացել, որտեղ… Փայլակ Ուռուսյան

Փայլակ Ուռուսյանը գրում է. Պարզվում է, Հայաստանում թիվ֊1 ամբաս տյալը նոր փողամ ոլ և դա վադիր մտավորականների կլուբ է բացել, “Միտք Ազգային Խորհորդ” ովքեր ոչ մի կապ չունեն ժողովրդի հետ, բայց իրենց “գոհար” մտքերով պետք է սատարեն հր եշին նորից բռ նազավ թելու

հայ ժողովրդի լեգիտիմ իշխանությունը։ Սա աննախադեպ երևույթ է Հայոց Պատմության ու ինչո՞ւ չէ, աշխարհի պատմության մեջ, երբ մտավորականները ծառայում են ոչ թե ժողովրդին, այլ չա րքին, որ միասին ճն շեն ժողովրդին։
Իսկական մտավորական նա է, ով սիրում ու սիրվում է իր ժողովրդի կողմից, ու նա է, ով ժողովրդի

ծոցից է դուրս ելած։ Այժմ հիշեք ու ուշադիր լսեք, այ սու տ և արհեստածին մտավորականներ, թե ով է իսկական ՄԵԾ մտավորականը ու նրա խոսքը ուղղված ձեզ և ձեր հր եշին։ Մտավորական, ում թողած ժառանգությունը դարերով ապրելու է հայ ժողովրդի սրտերում։ 2004 թ-ի ապրիլի լույս տասներեքի գիշերվա դեպքերից հետո, երբ

իրավապահները աննախադեպ դա ժանությամբ ցրեցին ընդ դիմադիրների խաղաղ ցույցը անվանի բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանը դա հիճի և հր եշի մասին գրեց հետևայլ բանաստեղծությունը։
Մտքի ընտրյալներին դուք դարձրիք ծառա Ու դարձրիք պա տանդ, հլու ընտրազանգված, Մի պարկ փուտ ալյուրով մարդկանց խիղ ճը առաք, Դուք` փչա ցած վաղուց` փչա ցրեցիք նրանց: Ու

լլկե ցիք հոգին և փշր եցիք նորից 88-ի հրաշք ժողովրդին. Ստի պեցիք լք ել հայրենիքը, որին Արյ ուն էին տվել, կյանք և որդի: Իսկ նա, որ ստր ուկին ճզ մեց իր մեջ, ելա՛վ, Հանուն պատվի, պար տքի եկավ հրապարակ, Զո րքով, փշալ արով շուրջկալեցիք նրան Ու ջանացիք ջա րդել ոտքերի տակ… Օ՜, խաղատուն դարձած հայրենական մեր

տուն, Ցեխերի մեջ ընկած մագաղաթյա մատյան, Կախա ղանի սյունից կա խված անկախություն, Մեր լույս երազների խավա րակուռ պատյան: Ես ի՞նչ, ի՞նչ խոսքերով նզո վք կարդամ ու սա ստ, Ձեզ, որ խու ժդուժ կարգերն այս երկնեցիք, Ուր դուք դարձաք հե ծյալ, ժողովուրդը` գրա ստ, Օտարի դուռն ընկած մի մուրացիկ: Եվ ես հայ բանաստեղծ, ի՞նչ սև բախտի հասա, Որ նզո վքի խոսք եմ

ասում… հային. Հզոր ճախրից հետո այս ան կումը տեսա Եվ ապրեցի օրերն այս դի վային: Ո՛չ, չեմ ապրում արդե՛ն և ես չեմ էլ մեռնում, Իսկ թե – անե ծք վերին – մնաք ինձնից երկար, Մե՛կ է, ո՛ւր էլ հանգչեմ, ո՛ր մի գեր եզմանում, Ես ձեր դա տաստանին լինելու եմ ներկա… ՍԻԼՎԱ ԿԱՊՈՒՏԻԿՅԱՆ։ Եղեք առողջ,միևնույնն է, Մենք՝ժողովուրդն է տերը իր երկրի։