Արցախյան երկու պա տերազմների մասնակից, հերոս Արսեն Գաբրիելյանի գեղեցիկ սիրո պատմությունը

Կապիտան Արսեն Գաբրիելյանը մեր հերոս զի նծառայողներից է, ով իր ծառայության ժամանակ հասցրել է աչքի ընկնել մեծ հերոսություններով և անձնվիրության հրաշալի հատկանիշներով։ Արսեն Գաբրիելյանը ժամանակին իր խիզախությամբ աչքի է ընկել ղարաբաղյան քառօրյա պա տերազմի ժամանակ՝ արժանանալով պարգևատրման։ Դեռ այն ժամանակ նա կարողացել էր խ ոցել 3 տանկ։

Արսենն Ասկերանից է։ Գաբրիելյանը հակատա նկային մար տկոցի հրա մանատար է, ով ունի կապիտանի կոչում։ Արսենը մասնակցել է նաև արցախյան վերջին պա տերազմին։ Այս պա տերազմի ժամանակ զին վորականը քառապատկել է խn ցված տա նկերի քանակը՝ հայտնի դառնալով՝ որպես հակառակորդի 12 տանկ խո ցած

զինվորական։ Արսենը նշանադրվել է գեղեցկուհի Էռնայի հետ։ Արսենի նշանածը բանկի աշխատակցուհի է։ Նա բանկում է աշխատել, երբ իր հերթական գործերի բերումով բանկ է մտել զի նվորական Արսեն Գաբրիելյանը։ Էռնան սպասարկել է զի նվորականին, ինչից հետո էլ գեղեցիկ սիրո պատմություն է սկսվել երիտասարդների միջև։