«Տոների ու հիշ ատակի օրերի մասին» օրենքի 4.1 հոդվածի համաձայն՝ ՀՀ քաղաքացու օր՝ նշվում է ապրիլի վերջին շաբաթ օրը: Մայիսի 1-ը շաբաթ օրվա հետ համընկնելու դեպքում ՀՀ քաղաքացու օրը նշվում է ապրիլի վերջին կիրակի օրը: Այս տարի Քաղաքացու օրը համընկնելու է ապրիլի 24-ի հետ, քանզի այն ամսվա վերջին կիրակի օրն է։ Նշենք, որ ապրիլի քսանչորսին նշվում է Ցեղասպ

անության զո հերի հի շատակի օրը։ Աշխատանքի օրը նշվում է մայիսի 1-ին, ոչ աշխատանքային օր է (Օրը՝ շաբաթ): Երկրապահի օրը նշվում է մայիսի 8-ին, աշխատանքային օր է : Հաղթանակի ու խաղաղության տոնը, որը նշվում է մայիսի 9-ին, ոչ

աշխատանքային օր է (Օրը՝ կիրակի): Ընտանիքի օրը նշվում է մայիսի տասնհինգին, աշխատանքային օր է: Ուսանողների ու երիտասարդների օրը նշվում է մայիսի տասնվեցին, աշխատանքային օր է: Հանրապետության տոնը նշվում է մայիսի քսանութին, ոչ աշխատանքային օր է (Օրը՝ ուրբաթ):

Добавить комментарий