Իրինա Դանիելյանն իր էջում գրել է. Կարող եմ Նիկոլի կր ծքերի թեմայից ձեզ շեղեմ՝ երեկվա հայտարարությունից մի հատված ներկայացնե՞մ։
Նիկոլը երեկ Վայոց Ձոր կատարած ուղևորության ժամանակ հայտարարել է՝ մինչև 2018 թ-ը Հայաստանը հասել էր իր սա հմանին Արցախի հարցում զի ջումների հնարավորության տեսանկյունից, ու եթե նույնիսկ Երևանը

համաձայներ իր համար անբա րենպաստ կարգավորման, պա տերազմը, միևնույն է, կսկսվեր, որովհետև լուծում չկար, որի համար բոլորը կողմերը կհամաձայնվեին: Պա տերազմում հար վածը և կոր ուստը հնարավոր է հաղթահարել միայն աշխատանքով։ Ստացվում է Նիկոլը բոլորին մե ղադրում է պա տերազմի մեջ՝ ռուսին, Ֆրանսիային, Ամերիկային, սակայն իրեն ոչ,

մոռացել է ստ ահակ դա վաճանը, որ անձամբ ինքն է հայտարարել, որ բոլոր բանակցությունները մինչև 2018թվականի սառեցրել է ու բանակցությունները սկսել է իր սեփական կետից, վերջում էլ 2020֊ի պա տերազմի հենց առաջին օրը ԱԺ֊ի ամբիոնից հայտարարեց, որ ինչ էլ լինի խոսք տվեք, որ մեզ չեք մե ղադրի, շատ լավ գիտեր, որ Արցախը այդ պատ երազմում հան ձնելու էր, սակայն հա նձնածը արդարացնելու համար զ ոհ էր պետք, տղերքին տարավ զո հաբերելու։

Добавить комментарий