Արսեն Գրիգորյանի ԱՅՍ խոսքերը յուրաքանչյուր հայի սրտի խոսքերն են, բայց այդ խոսքերը նրանց հոգում ճն շել են դա վաճանները, քանի որ… Կարին Տոնոյան

Կարին Տոնոյանը գրում է. ԵԹԵ ՀԱՅ ԵՍ….
Արսեն Գրիգորյանի այս խոսքերը յուրաքանչյուր հայի սրտի խոսքերն են, սակայն այդ խոսքերը նրանց հոգում ճն շել են դա վաճանները և օտա րածինները- «….Բոլոր խոսքերն այն մասին, թե մեր զավակները պետք է ծա ռայեն Հայաստանի Հանրապետությունում , ինձ համար նվազագույնը տարօրինակ են. ես չեմ հասկանում՝ ի՞նչ է

կատարվում……Մենք արդեն հրա ժարվե՞լ ենք Արցախից: Մի՞թե Արցախը Հայաստան չէ: Իմ որդին այժմ ծա ռայում է Արցախում: Բոլորովին վերջերս նա եկել էր արձակուրդ ու ես իր որոշմամբ ինքս եմ նրան տարել այն զո րամաս, որտեղ մինչ օրս էլ ծա ռայում է: Դա պատիվ է իմ որդու համար՝ պաշ տպանել հայրենի հողը: Նա այդ հողի համար ար յուն է թափել, վիրա վորվել է, ընկեր է կոր

ցրել…..: Ես ոչ մի կերպ չեմ կարող հասկանալ հարցը, թե «ինչո՞ւ է քո որդին ծառայում Արցախում»: Իսկ ինչո՞ւ չպետք է ծառայի Արցախում, Արցախը Հայաստանի մաս է, ու մեզ համար ոչինչ չի փոխվել: Ուզում եմ բոլորին հարցնել , ովքեր ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ծափահարում էին նման բան լսելիս. ի՞նչ է այժմ կատարվում ձեզ հետ…»