Ահա՝ ինչի համար են ող բում և ոռ նում թա լանչիների ոհ մակները և նրանց թերմացքով սնվող իրենց «մտավորական» ու «հայրենասեր» հռչակող տա կանքը… Մայիս Սաֆարյան

Մայիս Սաֆարյանն իր էջում գրել է. Ընդ դիմադիր կոչվող խա ռնամբոխը իր ԶԼՄ ասված աղ բին, դրանց վարձ կան, բա րոյական ոչ մի չափանիշ ,զատկի ձվի պես ներկված,իրենց աքաղաղ զգացող կչկչացող ստ րուկներին ոռ նալու նոր թեմա են առաջադրել։ Վարչապետի ԱԺ-ում հնչեցրած
խոսքին,որ Օնիկ Գասպարյանը սու տ է խոսում,թե պատ երազմի 4-րդ օրը նա առաջարկել է

կանգնեցնել պա տերազմը, հակ ադարձում են,որ Նիկոլ Փաշինյանը սու տ է խոսում,Օնիկն է ճիշտ։ Մասնավորապես,որ վերջինս պնդում է,որ ինքն է ճիշտ ասում, հրապարակված գաղ տնազերծված նյութերը, Նիկոլ Փաշինյանի կարգադրությամբ,
կե ղծված են։ Բայց ոչ մեկի մտքով չի անցնում հարցնել նույն Օնիկ Գասպարյանին՝ եթե այդպես եք առաջարկել, ուրեմն ԱԽ անդամներից ոչ մեկը չի՞ հարցրել թե ի՞նչ հաշվարկների վրա է հիմնված այդ առաջարկությունը,եթե հարցրել են,ուրեմն թող անունը տա, եթե չեն հարցրել,…դա աբ սուրդ է։

Հետո, եթե Օնիկ Գասպարյանը ազնիվ,հայրենասեր
է, տեսնելով առաջիկա ար հավիրքը, ինչու՞ այդ ժամանակ հրա ժարական չի տվել, էդ ձևով իր բո ղոքը բարձրաձայնելով, իմանալով,որ կրա կի համար գլխավոր Գերագույնից հետո ինքն է պատասխանատուն։ Ապա այստեղ նորից մանի պուլացիա է, դե մագոգիա,իրենց սխալները թաքցնելու ձգտում։ Մյուս ման իպուլացիան այն է,թե ինչու՞ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի ամիս չէր պատասխանում Օնիկ Գասպարյանի

հայտարարությանը։ Էստեղ է թա ղված շան գլուխը։ Այդ ստ որ տա կանքների երազանքն ու ձգտումը, Օնիկ Գասպարյանին այդպիսի ստ ահոդ հայտարարության մղելը հենց այդ հաշվարկի վրա էր կառուցված։ Իմանալով Նիկոլ Փաշինյանի շան տաժին ու պրո վակացիային են թարկվելու բնավորությունը, նրանք սպասում էին արագ պատասխանի, որին կհաջորդեր Գլխավոր շտաբի այն հայտարարությունը,
որը հնչեց ամիսներ անց։ Իսկ որևէ 1-ը, դրանից զատ ստո րներից, պատկերացնու՞մ է,եթե այդ հայտարարությունը հնչեր պատ երազմից մի քանի

օր անց, ի՞նչ տեղի կունենար Հայաստանում (իմ պատկերացմամբ, քաղաքացիական պա տերազմ, քանզի ազնիվ տղերքը առաջին գծում էին,իսկ ստ որ դասալիքները իրենց պետության տեր էին զգում։ Նրանց զե նք կտային և կրկին կուղորդեին Ազգային Ժողով , Կառավարություն, իսկ դի րքերի տղաները կթողնեին դիրքերը և կգային։) Այնպես որ,այստեղ էլ

իշխանությունը, Նիկոլ Փաշինյանը, դրսևորել են խոհեմություն և տու րք չեն տվել այդ հայրենաքա նդ ու պետականաավեր պրո վակացիային,ինչը ցույց է տալիս նրանց քաղաքական հասունությունը։ Ահա՝ ինչի համար են ոռ նում ու ող բում թա լանչիների ոհմ ակները և նրանց թերմացքով սնվող իրենց «մտավորական» ու «հայրենասեր» հռչակող տա կանքը..