Ալիս Սողոմոնյանը գրում է . ՆԵՐՔԻՆ ՏԱԿ ԱՆՔՆԵՐԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՍԱ ԴՐԱՆՔԸ ՍՅՈՒՆԻՔՈՒՄ
Գտա՜ն առիթը… Հան ցագործ ու ազգադ ավ Քոչարյան Ռոբիկի թալ անած փողերով սնվող լրատվամիջոցները, իրար հերթ չտալով, թմբ կահարում են, թե ինչպես ապրիլի քսանմեկին Սյունիք այցելած Նիկոլ Փաշինյանի ճանապարհը փակել են մի քանի թմ րամոլ, թափ թփուկներ: Այդ լրատվամիջոցներն, իհարկե, Մեղրիի հան ցագործ քաղաքապետին թափ թփուկ չեն

համարում, այլ հերոսացնում են՝ անշուշտ թաքցնելով նրա հան ցավոր անցյալը և ներկան:
Ապ օրինաբար իշխանության ձգտող սև ուժերը Մեղրիի քաղաքապետին ավելի և ավելի են սա դրանքի ուղղորդում, ու արդյունքում կամազ ուրկ և խուլ իգան քաղաքապետը դարձել է այդ դա վաճանների գործիքը: Առիթ են հորինել խոսելու, թե իբր, իրենք չափազանց անհանգստացած են Մեղրիի միջով դեպի Նախիջևան ճանապարհ բացելու հեռանկարի համար: Վայ դուք՝ սու տ ու փ ուչ «հայրենասեր» կոչվածներ, իսկ այդ ճանապարհին

ո՞վ է կողմ, որ շահարկում եք վարչապետի անունը: Այդ նույն Փաշինյանը չէ՞ր, որ հենց Սյունիքի մարզպետարանում պարզ և որոշակի հայտարարեց, թե՝ «Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ Զանգեզուր, Սյունիք, միջանցք արտահայտություններ չկան»: Մի բան շատ տարօրինակ է՝ Սյունիք կատարած վարչապետի այս մի այցին ամբողջ ծախու լրատվամիջոցներն այնտեղ էին: Ի՞նչ է, իրենց նախապես տեղեկացվա՞ծ էր, թե ինչ է

կատարվելու այնտեղ: Նրանք շատ մեծ էնտու զիազմով ձայնագրում, տեսագրում և իրենց գո ղապետական կանալներով եթեր էին տալիս, թե ինչպես են մի քանի խուլ իգան սա դրիչներ հայ հոյում երկրի ղեկավարին: Ու մի օր անց, երբ օրինապահ ուժերը դրանց՝ այդ ուղղորդված խուլ իգաններին կարգի հրավիրեցին, այն նույն լրատվամիջոցները մի նոր վայ նասուն բարձրացրին իշխանության դեմ: Այդ ի՞նչ էին խոստացել, կամ ի՞նչ չափի կաշ առքներ էին բաժանել այդ խուլ

իգաններին, որ անգամ կանանց էին հրա հրել հայ հոյել և անվա յելուչ խոսքեր ասել: Իմ բառապաշարում չկան այն բառերը, որոնք ապրիլի քսանմեկին օգտագործեցին սա դրանքների հեղինակները, մանավանդ կանայք: Ես դրանց ասածները նույնությամբ հետ եմ վերադար ձնում իրենց, որովհետև դրանք շա՜տ են սազում հար կադիր այնտեղ հավաքվածներին: Եվ թող գետինը մտնեն այդ սա դրանքները կազմակերպողներն ու

իրականացնողները, որոնք անամո թաբար չեն խոր շում անգամ գեր իներին ու զո հվածներին վկայակոչել: Ի դեպ, նախկինների կողմից վարչապետի դեմ նախապատրաստած այդ կե ղտոտ ու դա վադիր ակցիային մի զուգահեռ անեմ: Հիշո՞ւմ եք, որ Արցախյան քառասունչորս օրյա պար տադրված պա տերազմի առաջին օրերին Արցախ էր գնացել կար իճ Ռոբիկ Քոչարյանը: Ի՞նչ տեղի ունեցավ նրա առե ղծվածային այցից հետո.

ղարաբաղյան դա վաճան կլանը, Արցախում իր մի քանի գեներալների միջոցով, բառի բուն իմաստով կազմաքան դեց բանակը, ջահել զի նվորներին մտցրին կր ակի բերանը ու «վայելեցին» իրենց «հաղթանակը»: Մարդ ինչքա՞ն ամուր պիտի խր ված լինի դա վաճանի կերպի մեջ, որ երկիրը պար տության տանի՝ հանուն իշխանության իր վերադարձի, հանուն իր թալ անածի պահպանության: Սակայն իրենք, որ «ղարաբաղյան դա վաճան կլան» ընդհանուր անվանումն ունեն, առանց ամո թանքի և առանց վարանելու արեցին

այդ հան ցանքը: Նրանք՝ այդ ոճ րագործները, որ ար յուն թափելու սովոր են և դեռ շարունակում են իրենց սև գործը՝ Նիկոլ Փաշինյանին քա վության նոխ ազ դարձրին: Ո՞րն է Քոչոյի Արցախ գնալու ու Հայաստանի ոչ ու փուչ նախագահ կոչված Արմեն Սարգսյանի Սյունիք գնալու զուգահեռը: Սյունիքի դեպքերից մի քանի օր առաջ այնտեղ էր մեկնել Հայաստանի նախագահի աթոռը զբաղեցնող, անգլիայի լր տես Արմեն Սարգսյանը: Նրա պաշտոնական կայքում ասվում է, թե նախագահը

խոսել է կայունություն պահպանելու մասին:
Սո՛ւ տ: Նախագահը, որ ի զարմանաս ժողովրդի մեծ մասի, վարչապետի հրա ժարականը պահ անջողներից է, ցուցումներ է տվել, թե ինչպես պետք է… չդիմավորել վարչապետին: Եվ արդյունքում ծախու լրատվամիջոցները ծո՜վ նյութեր հավաքեցին ու տարածեցին, իբր, Սյունիքը մեր ժում է վարչապետին: Ինչքանո՞վ ստացվեց իրենց այդ սա դրանքը: Ստացվեց այնքանով, որքանով ստացված կարելի է համարել փողոցներում այս էլ քանի ամիս անկար գություններ անող վանեցյանականների,

վազգեն մանուկյանականների կամ էլ պն ակալեզ դաշնակների, այսպես ասած, բողոքի ակցիաները: Այդ սրբապի ղծները Հայաստանը կոր ծանման տանող ահա բեկիչներն են: Երկիրը կազմաքան դողներն և դրանց ծախու լրատվամիջոցները թող իզուր վայ նասուն չբարձրացնեն, թե՝ հիմա կսկսեն բեր ման ենթ արկել բող ոքավորներին:
Բա ի՞նչ պիտի անեն: Դուք, ի՞նչ է, ծանոթ չե՞ք քր եական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 1-ին, 3-րդ մասերին՝ (խուլ իգանություն) և 316-րդ հոդվածի 1-

ին մասին՝ (Իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռ նություն գործադրել): Օրինական երկիր է, ու իշխանությունն էլ օրենքի ուժով պիտի սա ստի խուլ իգաններին, անբար ոյականներին: Պիտի պա տժի բերաններից հայ հոյ անքներ և սպա ռնալիքներ շաղ տվող ծախու ստր ուկներին: Մեղրիի, Քաջարանի ու Գորիսի քաղաքապետերի վրա քր եական գործ կա հա րուցված, ու շատ տարօրինակ է, որ նրանք դեռ շարունակում են պաշտոնավարել: Կապանի քաղաքապետն էլ դրանցից է: Հիշյալ

քաղաքների քաղաքապետարանները, փաստորեն, ահա բեկչության և սա դրանքների որջ են դարձել, որոնք ղեկավարվում են մարդ ակեր Քոչարյան Ռոբիկի և թմ րամոլ ու խաղամ ոլ Սեռժիկ Սարգսյանի երևանյան գրասենյակներից:
Հավանաբար իշխանական ամուր բռ ունցքի կարիք կա, որ հիշյալ գրասենյակներն ու դրանց, այսպես ասած, մասնաճյուղ-որոշ քաղաքապետարանները կարգի հրավիրվեն օրենքի ողջ ուժով: Ավելին, որ Սյունիքի մի քանի ծախ ված խուլ իգանների վարմունքը բոլորովին կապ չունի այլ մարզերի, քաղաքների և գյուղերի բնակչության հետ, ովքեր սիրով են ընդառաջ գալիս վարչապետին և

շարունակում են հավատալ նրան:
Հետևաբար՝ հավատալ մեր երկիրը երկիր դարձնելուն ձգտող Նիկոլ Փաշինյանին: Ես նրանցից մեկն եմ: Ես ՍՅՈՒՆԻՔԻՑ եմ, կապանցի եմ ու շատ շատերի հետ հայտարարում եմ, որ իմ վարչապետը ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆՆ Է: Հ.Գ. Ուշադիր նայեք լուսանկարին՝ ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆԻ ծրագրի իրականացմանը հավատացողներն այդ ծաղկի ուժն ու հավատն ունեն:

Добавить комментарий