Չէի ուզում ասել ,բայց ստի պված եմ ասել… Սենոր Հասրաթյանի ԿԱՐԵՎՈՐ գրառումը երեկվա դեպքերի հետ կապված

Չէի ուզում ասել ,բայց ստի պված եմ ասել… Սենոր Հասրաթյանի ԿԱՐԵՎՈՐ գրառումը երեկվա դեպքերի հետ կապված. Սենոր Հասրաթյանն իր էջում գրում է. Չէի ուզում ասել, սակայն ստի պված եմ ասել…Նայում եմ Երևանում ու Սյունիքում անհնազա նդության ակցիա կատարող երեկվա պա տերազմի մասնակիցների հանդեպ ոստիկանական ուժերի կողմից ջանադ րաբար բե րման ենթ արկելու գործողությունների կադրերը ու ակամայից հիշում, թե

ինչպես էին ընդամենը ամիսներ առաջ նույն այդ բեր ման են թարկվող տղաները պաշ տպանում հայ-ադրբեջանական հակամա րտ զո րքերի մար տագծում իրենց վստահված դի րքերը… Հիշում եմ նաև, թե ինչպես նույն ժամանակահատվածում Շուշի տեղափոխված ոստիկանական ուժերի հարյուրավոր ծառայողներից միայն մի քանի տասնյակը

պատրաստակամություն հայտնեց մեկնել ռա զմական գործողությունների շրջան, իսկ նրանց ծա նրակշիռ մասը հրա ժարվեց գնալ առա ջնագիծ՝ կատարելու հայրենիքի պաշ տպանության իր բաժին պար տքը: (Ի դեպ այդ մարդկանց <<համոզելու>> համար 2020 թվականի հոկտեմբերի չորսին Շուշիի մշակույթի

պալատում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ հակա ռակորդի արձակած հր թիռից զո հվեցին և վի րավորվեցին տասնյակ ոստիկաններ): Համադրելով և՛ կալ անավոր վածների, և՛ կալա նավորողների այսօրվա պահվածքը, ուզում եմ ասել՝ տղանե՛ր, դուք հնարավորություն ունեիք կանոնադրությամբ ձեզ վերապահված պարտականությունները նույն փութա ջանությամբ իրականացնել մար տական գործողությունների ժամանակ՝ այդ տղաների հետ

կողք-կողքի կանգնած, այլ ոչ թե Երևանի կամ Ագարակի փողոցներում, երբ մարդիկ պա յքարում են երեկվա մար տադաշտում, գուցե նաև, ձեր պահվածքի արդյունքում կրած պար տության հետևանքները մե ղմելու համար… Մարդկանց հնարավորություն տվեք պաշ տպանել ազգի արժանապատվությունը, որը նաև ձեր արժանապատվությունն է…