Ցեղասպ անություն, ես ասում եմ մի բառ, որը Թուրքիայում ազատազր կման պատճառ կարող է դառնալ, և որի հետևանքով… Մատեո Սալվինիի հայտարարությունը

Ցեղաս պանություն, ես օգտագործում եմ մի բառ, որը Թուրքիայում ազատազր կման պատճառ կարող է դառնալ, ու որի հետևանքով… Մատեո Սալվինիի հայտարարությունը ։ Լեգա շար ժման առաջնորդ, Իտալիայի նախկին փոխվարչապետ Մատեո Սալվինին հայտարարել է ։ «Ցեղասպ անություն, ես օգտագործում եմ մի բառ, որը Թուրքիայում ազա

տազր կման պատճառ կարող է դառնալ, ու որի հետևանքով ավելի քան մեկուկես միլիոն կանայք, մանուկներ, տղամարդիկ, ու ծերեր ոչնչ ացվեցին երկրի երեսից ։ Թող որ այն այլևս երբեք չկրկնվի ։ Ես հույս ունեմ, որ մոտ ապագայում կլինեմ հպարտ, արի և ազատ երկրում ։ Ես հուսով եմ, որ

մեր երեխաները Իտալիայի տարրականից մինչև միջնակարգ դպրոցներում հնարավորություն կունենան կարդալ Անտոնիա Արսլանի «Արտույտների ագարակը», որը ապագայի և հիշողության գլուխգործոց է» ։ Լեգա շարժման առաջնորդ, Իտալիայի նախկին փոխվարչապետ Մատեո Սալվինի ։