Վահե Տեր-Մինասյանը գրում է. Հայկական «Սև Ցուցակը» յուրաքանչյուր օրվա հետ դառնում է անհրաժեշտություն։ Պետությունը պար տավոր է ինչպես պաշ տպանել և փայփայել իր բարեկամներին և դաշնակիցներին՝ այնպես էլ մատնանշել իր թշ նամիներին և հնարավոր բոլոր միջոցները ձեռնարկել վերջիններիս կյանքը և

գոյությունը դժ ոխքի վերածելու համար։ Անկախ նրանից թե որ երկրի, կամ որ գերտերության քաղաքացիներ են մեր թշ նամիները։ Եթե պետությունը դա չի անում, ապա տասը միլիոն հայերը դա կարող են անել։ Քանի դեռ մեր վերջին գե րին չի վերադարձել տուն, քանի դեռ Արցախն ամբողջությամբ չի ազատագ րվել, աշխարհի ցանկացած անկյունում, ցանկացած հայի համար տե

ռորիստական Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի ցանկացած պաշ տոնյա կարող է լինել լեգիտիմ թի րախ։ Տե ռորիստական Թուրքիային կամ Ադրբեջանին աջակցող ցանկացած գործիչ կարող է դառնալ լեգիտիմ թի րախ։ Եթե մենք չենք կարող բաց դաշտում կռ վել 90 մլն թշ նամու դեմ, մենք կարող ենք նրանց համար վա խի և սար սափի միջավայր ստեղծել։ Նրանցից յուրաքանչյուրը պիտի սար սափի՝ մեր «Սև Ցուցակում» հայտնվելուց։ Բոլորը պետք է իմանան, որ մենք խե նթ ենք, ծուռ ենք և նաև հի շաչա ր…

Leave a Reply