Ա’յ քաղաքական մար մնավաճառ պո ռնիկներ, այդ, ո՞ր մի սահ մանադրության մասին եք զա ռանցում, երևի՞ այն «սահ մանադրության’ որ 1998թ-ին…Փայլակ Ուռուսյան ։ Փայլակ Ուռուսյանն իր էջում գրել է. Մեր համբերություն էլ չափ և սահ ման ունի բավական է չա րաշահեք, ա’յ քաղաքական մարմնա վաճառ պո ռնիկներ, փին աչիներ և կիսաֆաբրիկատ ապրանքներ, այդ, ո՞ր մի

սահ մանադրության մասին եք զառ անցում, երևի՞ այն «սահ մանադրության’ որ 1998թ թ-ին թիվ֊1 ամբա ստյալը ժեկի տեղեկանքով բռ նաբա րելով երկրի սահ մանադրությունը կեղ ծիքներով իրեն հռչակեց «նախագահ»։ Աստցու սիրուն, ինչ կլինի գոնե 1 անգամ կես մարդ եղեք, փակեք ձեր հերյ ուրածո անճ ոռնի ռե խները Բառիս բուն իմաստով, սա ոչ թե ժողովրդի սահ մանադրություն է, այլ

սովորական բարաթ֊մուրհակ, որը պատուհաս է դարձել մեր ժողովրդի գլխին, որտեղ ամեն ինչ աղա վաղված է ու գործում է միայն ընդ դեմ ժողովրդին, որ տողին ձեռք են տալիս ասում են, չէ’ չեղա՞վ, էս ի՞նչ եք անու՞մ, դա չի բխում բար աթ֊մու րհակի օրենքներից։ Ժողովուրդ ջան, չնայած զարմանալու ոչինչ չկա, ուրիշ ինչ պետք էր սպասել մա ֆիայի կլանին մաս կազմող՝ փի նաչի Հրոներից,

Վարդաններից և Դավիթներից։ Միայն այս ազգադ ավ խառնաշփութ բարաթի համար կարելի է նրանց շատ խիստ պա տժել։ Մենք՝ ժողովուրդը, ձեր մաֆ իայի կլանից ժառանգել է խոշ տանգված և ճահ ճապատ մի երկիր, դրա համար լավ կլինի լեզուներդ մտցնեք… Մենք՝ ժողովուրդը անկոտրում է, պինդ է և մենք՝ ժողովուրդն է տերն իր երկրի։

Добавить комментарий