Հրամ անատարս երկու ձեռքով երեսս էր լվանում, իսկ ես հանգիստ արտա սվում էի, քանզի… ՀՈւԶԻՉ պատմություն, որն անհնար է կարդալ առանց արց ունքների

Հովիկ Չարխչյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրառում է կատարել , որտեղ մասնավորապես ասվում է. ԶԻ ՆՎՈՐԻ ՊԱՏՄԱԾԸ — Հրամա նատարիս հետ հարաբերություններս, մեղմ ասած, լավ չէին: Չեմ իմանում, թե ինչից էր: Դիր քերում էլ շատ լար ված իրավիճակ էր։ Մի պահ եղավ, երբ անհրաժեշտ էր կր ակագիծը պահել, մինչ համալրումը կհասներ: Բոլորիս շարք կանգնեցրեց, ասաց, որ չեմ հրա

մայում, ձեզանից 1-ը թող կամ ավոր գա ինձ հետ,
2-ով պետք է վերին դի րքը պահենք: Քայլ արեցի առաջ և ասացի` ես: Խեթ նայեց ինձ, բռու նցքով խփ եց ուսիս ու տարավ իր հետ: Երկու ժամ դիմ ացանք: Տեղ հասավ Օգնությունը: Հրամ անատարս ձեռքիցս բռ նած ինձ տարավ ջրամանի մոտ, երբ

մար տը վերջացավ, նստեցրեց, ճակատս համբուրեց և սկսեց երեսս լվանալ: Ինքն իմ երեսը լվանում էր երկու ձեռքերով, ես հանգիստ արտ ասվում էի, որովհետև գիտեի, որ արցունքս ջրին էր խա ռնվում ու նա չէր նկատի: