Մեր երկիրը երկուսն էլ թա լանել են , սակայն Քոչարյանը արել է 3 ծա նր հան ցանք մեր Ազգի դեմ. Ներկայացնեմ… Շանթ Մկրտչյան

Շանթ Մկրտչյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է. «Ռոբերտ Քոչարյանի 3 ծա նրագույն հան ցանքները: Ռոբերտ Քոչարյանանին շատերն են նույն նժարի վրա դնում Սերժ Սարգսյանի հետ: Անշուշտ երկուսն էլ մեր երկիրը թա լանել են, սակայն Ռոբերտ Քոչարյանը արել է չորս ծա նր հա նցանք մեր Ազգի դեմ, ինչ Սերժը չի արել: 1)1999 թվականի հոկտեմբերի քսանյոթի Նարիր Հունանյանի ձեռքով հար ձակում ԱԺ-ի վրա, որի հետևանքով սպա նվեց

Ազգային Ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը և վեց այլ պետական գործիչներ, 8 մարդ վի րավորվել: Ռոբերտ Քոչարյանը ազա տվեց իր քաղաքական հակա ռակորդներից: 2)Գույք պա րտքի դիմաց գործարքով, Ռոբերտ Քոչարյան կոպեկներ գնահատելով մեր երկիրի ունեցվածքը երկիրը տվեց ռուսներին: Հայաստանն ռուսական կողմին հանձ նեց «Մարս», «Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների» (Մերգելյանի ինստիտուտը), «Երևանի ավտոմ ատ կառավարման համակարգերի», «Երևանի

նյութագիտության» գիտահետ ազոտական ինստիտուտ ՓԲԸ-ներն և «Հրազդանի» ՋԷԿ-ի գույքահամալիրը: ՀայՌուսգազարդ» ընկերության, Հայաստանի երկաթուղին, Մեծամորի ատոմա կայանի շա հագործումը և այլն։ Դա պետական դա վաճանության վառ օրինակ է: 3)2008թ-ի Մարտի 1-ը… Կարծում եմ մարտի մեկի դեպքերը հիշեցնելու անհրաժեշտտություն չկա, դուք ինձանից լավ ամեն բան գիտեք: Եթե 1-ին 2 կետով նրան մե ղադրանք չի առաջադրվում, միայն նրա համար, որ չենք

կարող հիմա Ռոբերտի հետ թշ նամանալ, երրորդ կետով քր եական գործը կա, գործը մտել է դա տական փուլ, և որքան էլ փորձել Ռոբերտ Քոչարյանի պաշ տպանները ձգ ձգեն դա տը, ինչքան էլ դա տարանը օրենքը պաշ տպանելով, ու ամեն բան անելով, որ Ռոբերտ Քոչարյանի իրավունքները պաշ տպանվեն, որ հետո ոչ մի եվրոպական դա տարան չկարողանա բե կանել մեր

դա տարանի դա տավճիռը ձգ ձգի գործը, միևնույն է, գործը հասնելու է դա տավճռին, ու դա տարանը նրան մե ղավոր է ճանաչելու: Ճիշտն ասած ինձ համար միևնույն է քանի տարի Ռոոերտ Քոչարյանին կտա դա տարանը, կարևորը որ նա նստի, իսկ այդժամ կբացվեն նոր քր եական գործեր նրա դեմ, ու դեռ մի քանի դա տեր կլինեն, ու տարեց տարի նրա պա տժաչափը միայն կավելանա ու չի նվազի, և ինքը այլևս այնտեղից դուրս չի գա: Ռոբերտ

Քոչարյանն էլ է դա շատ լավ գիտակցում, դրա համար ելել է կենաց մա հու պայ քարի Նիկոլ Փաշինյանի դեմ: Ես զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, ովքեր մե ղադրում են Փաշինյանին, թէ ինչի՞ Ռոբերտ Քոչարյանը մինչև այսօր նստած չի: Այդ մասին կգրեմ վաղը՝ Փաշինյանը թէ Ռոբերտ Քոչարյանը վերնագրով»: