Փայլակ Ուռուսյանն իր էջում գրել է. Լավ, հազար շուն, շան գյալներիդ մեջ մեկը չկար, որ ձեզ ասեր, ա’յ սեռժ, ա՞խր քո ինչ խելքի բան է, որ մեջբերումներ ես անում խելացի և հայտնի մարդկանց մտքերից, այն էլ աղա վաղված ձևով։ Սողոմոն Թագավորից եք խոսում, երբ այդ մարդը իր ժողովրդին ա հ ու սար սափի, ս տի և կե ղտի մեջ

չի պահել։ Երբ Աստվածը Սողոմոնին հարցրեց,թե ինչ ես ուզում, որ քեզ տամ, այդ խելացի մարդը Աստծուց խնդրեց միայն իմաստություն, որի միջոցով ծաղկեցրեց և կառուցեց իր երկիրը։ Իսկ քոնը անսահման ագա հություն է, սու տ խոսելն է և բլ եֆը։ Հիշիր քո բլ եֆ «արմենիկում» դե ղամիջոցը, հա, չմոռանամ նաև շնա գայլերի քո ոհ մակին։
Լավ կլիներ, մեջբերումներ կատարելուց առաջ,

Սողոմոն Իմաստուն թագավորի հետևայլ խելացի խորհուրդներից դասեր քաղեիք նոր մեջբերումներ կատարեիք։ Հիշողության կողքով անցնելիս՝ հիշի՛ր: Գեր եզմանների կողքով անցնելիս՝ ծնկ ի՛ր։ Պար տքի կողքով անցնելիս՝ մի՛ թաք նվիր: Խոսքի

կողքով անցնելիս՝ պահի՛ր: Ճշմարտության կողքով անցնելիս՝ մի՛ ստ իր: Փառքի կողքով անցնելիս՝ մի’ փառավորվիր։ Հը, հանաձայն չեք…
Հայ ժողովուրդը, երբեք թույլ չի տա, որ ձեր ղարաբաղի կլանը Հայաստանում նորից գա իշխանության։ Մենք՝ժողովուրդն է տերն իր երկրի։

Добавить комментарий